Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Pirkanmaan ELY-keskukselta työllisyyden edistämiseen sekä yritysten ja yhteisöjen kehittämiseen rahoitusta yli 100 miljoonaa – investointeja tuettiin ennätysmäärä

Työllisyyden edistämiseen kanavoitiin Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta viime vuonna yhteensä noin 55 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämiseen ja maakunnan eri toimijoiden hankkeisiin myönnettiin rahoitusta yli 46 miljoonaa euroa, lisäksi maatiloille maksettiin korvauksia yli 7 miljoonaa euroa.

Työllisyyden edistämiseksi hankittiin työvoimakoulutuksia yhteensä hieman yli 11 miljoonalla eurolla. Niihin sisältyvät yritysten kanssa yhteistyössä hankittavat koulutukset, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset sekä ammatillinen työvoimakoulutus.

Lisäksi ELY-keskus osoitti Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston sekä työllisyyden kuntakokeilun käyttöön yhteensä yli 31 miljoonaa euroa palkkatukeen ja starttirahaan. Muihin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin, kuten valmennuksiin, käytettiin noin 12,7 miljoonaa euroa. Työllisyyden edistämiseen käytettävissä ollut kokonaismääräraha oli samalla tasolla vuoteen 2020 verrattuna.

Poikkeuksellinen rahoitusvuosi

ELY-keskus tukee yritysten kehittämistä monin eri tavoin ja rahoitusvaihtoehdoin. Viime vuonna käytettävissä ollut summa oli monessa rahoitusvaihtoehdossa poikkeuksellisen suuri käytössä olleiden EU:n elpymismäärärahojen vuoksi.

Rahoituksesta 23 miljoonaa käytettiin maatalouden ja maaseudun hanke- ja yritystoiminnan tukemiseen. Noin 17 miljoonaa käytettiin yritysten kehittämisavustuksiin, yritysyhteistyönä hankittaviin koulutuksiin ja yritysten kehittämispalveluihin, lisäksi Euroopan sosiaalirahaston yli 8 miljoonaa käytettiin eri toimijoiden osaamisen ja työllisyyden kehittämishankkeisiin.

- Erityisen ilahduttavaa oli se, että EU:n elpymisvarojen myötä yritysinvestointeja pystyttiin tukemaan aiempia vuosia laajemmin. Sen myötä rahoitusta voitiin suunnata myös entistä enemmän erityisesti vähähiilisen liiketoiminnan tukemiseen, kertoo elinkeinoista, työvoimasta ja osaamisesta vastaava johtaja Mika Sievi-Korte.

Yritysten kehittämisavustuksiin ennätykselliset 13 miljoonaa euroa

ELY-keskuksen tukimuodoista yrityksille myönnettävää kehittämisavustusta oli Pirkanmaalla käytettävissä ennätykselliset reilu 13 miljoonaa euroa. Se on yhtä paljon, kuin seuraaville seitsemälle vuodelle on käytettävissä yhteensä. Määrän kasvu johtui viime vuonna käyttöön tulleesta EU:n elpymismäärärahasta.

Yritysten kehittämisavustuksesta oli poikkeuksellisesti mahdollista tukea myös investointeja, joihin käytettiin 3,5 miljoonaa euroa. Se suuntautui pääsääntöisesti valmistavaan teollisuuteen.

ESR-rahoitus tuplaantui, käytössä oli yli 8 miljoonaa euroa

Yritysten osaamista, työllisyyttä ja ihmisten digivalmiuksia tuettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella yhteensä yli kahdeksalla miljoonalla eurolla kahdessakymmenessä hankkeessa. Lisäksi osallisuutta tukevia hankkeita rahoitettiin 600 000 eurolla. Tämäkin rahoitussumma oli poikkeuksellisen suuri, EU:n elpymisvälineen käytöstä johtuen, noin kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Maatalouden ja maaseudun kehittämiseen 23 miljoonaa euroa – tukea investoinneista energiaselvityksiin ja retkeilyreitteihin

ELY-keskuksen maatilainvestointien ja hanke- ja yritystukien kautta myönnettiin tukea yhteensä 23 miljoonaa euroa. Pirkanmaalla maaseuturahoituksen määrä on pysynyt samalla tasolla viimeisten vuosien aikana.

Kokonaissummasta 14,5 miljoonaa kohdennettiin maatilainvestointeihin ja nuoren viljelijän aloitustukiin, joista korkotukilainojen osuus oli noin 8 miljoonaa euroa.

Maaseudun yritys- ja hanketoiminnan osuus myönnetystä rahoituksesta oli 8,3 miljoonaa euroa ja se jakaantui yhteensä 152 toimijalle. Siitä noin 2 miljoonaa euroa kohdistui paikalliseen maaseudun toimintamahdollisuuksien kehittämiseen Leader-ryhmien kautta. Rahoitusta on myönnetty mm. energiaselvitykseen, retkeilyreitin kehittämiseen, kuntoporrasinvestointeihin sekä ilmastoviisaan kyläverkoston kehittämiseen.

Maaseudun väliaikaista kriisitukea koronatilanteesta selviytymiseen myönnettiin viime vuonna noin puoli miljoonaa euroa.

Viime syksynä käyttöön tulleista EU:n elpymismäärärahoista on suunnattu rahoitusta mm. yritysten energia- ja materiaalitehokkuutta edistäviin investointeihin sekä maaseudun laajakaistahankkeisiin.

Maatiloille maksettiin korvauksia yli 7 miljoonaa euroa

Maatiloille myönnetyistä korvauksista valtaosa eli 5,7 miljoonaa euroa suuntautui Pirkanmaan yli 500 luomutilalle. Ympäristösopimusten mukaisista toimista maksettiin 275 maatilalle korvausta yli miljoona euroa ja miltei 800 tilalle viljelijän neuvontakorvauksia yli 500 000 euroa pääosin maatilan kilpailukyvyn parantamiseen. 

Osaajapula näkyi koulutuspalveluiden kysynnässä

Pirkanmaan ELY-keskus tuki yrityksiä uuden työvoiman rekrytointeihin sekä henkilöstön kehittämiseen ja muutoksiin hankittavilla koulutuksilla yhteensä lähes 2,4 miljoonalla eurolla. Se oli miltei puoli miljoonaa vuotta 2020 enemmän. Näitä yritysten kanssa yhteistyössä hankittavia koulutuksia hyödynsi yhteensä 162 yritystä.

Uusien työntekijöiden rekrytointiin tähtäävistä RekryKoulutuksista yli puolet kohdistui ICT-alalle. Koulutusten avulla yritykset saivat uusia työntekijöitä mm. ohjelmistokehitykseen, pilvipalveluteknologiaan, ohjelmistorobotiikkaan ja data-analytiikkaan. Teknologiateollisuuden yritykset olisivat valmiita kouluttamaan uusia työntekijöitä mm. koneistajan ja levyseppähitsaajan tehtäviin, mutta hakijoiden määrä on koko ajan laskussa.

Lisäksi uutena palveluna hankittiin yrityksille räätälöityjä Työpaikkasuomi-kielikoulutuksia, joiden tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. 

Hoiva-alan työvoimapulaan vastattiin muun muassa tutkintotavoitteisilla rekrytoivilla työvoimakoulutuksilla.

Yritystoiminnan kehittäminen jatkui vilkkaana

Pirkanmaalaiset yritykset hyödynsivät ahkerasti ELY-keskuksen tarjoamia koulutus- ja konsultointipalveluja. Niiden kysyntä on kaksinkertaistunut parissa vuodessa. Viime vuonna yritysten kehittämispalveluihin käytettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa ja niitä hyödynsi 409 yritystä.

Katso yrityskohtainen lista kehittämiseen myönnetystä rahoituksesta (pdf).

Lisätietoja

Johtaja Mika Sievi-Korte, puhelin 0295 036 068

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi