Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Pirkanmaan biokaasutiekartta valmistumassa – työpajasta tärkeitä aineksia tiekarttaan (Pirkanmaa)

Vuoteen 2030 tähtäävä Pirkanmaan biokaasutiekartta valmistuu kevään aikana ja se lähetetään vielä kommentointikierrokselle. Tiekartan tarkoitus on muodostaa ajantasainen tilannekuva biokaasutuotannon ja -käytön kokonaisuudesta sekä kehittämistarpeista Pirkanmaalla. Jatkossa tiekartan toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain ja arvioidaan samalla verkoston toimintaa.

Pirkabio-verkosto kokoontui helmikuun alussa tiekarttatyöpajaan, jossa oli ensimmäistä kertaa keskustelemassa biokaasutuotannon ja -käytön koko arvoketju. Osallistujat saivat tutustua ennakkoaineistona tiekartan ensimmäiseen luonnokseen sekä vastata kyselyyn, jossa kerättiin näkemyksiä niin tiekartan sisällöstä kuin verkoston toiminnastakin.

Työpajan aluksi kuultiin esityksiä Pirkanmaan ilmastotiekartasta, vesienhoidon toimenpideohjelmasta sekä ajankohtaiskatsaukset alan järjestöiltä (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja Bioenergia ry), maaseuturahoituksesta ja menossa olevista hankkeista.

Pienryhmissä pohdittiin toimenpiteitä, jotka tulisi saada liikkeelle tämän ja ensi vuoden aikana biokaasuekosysteemin kehittämiseksi maakunnassa. Toimialan toimintaympäristön ennakoitavuuden ja kannattavuuden haasteisiin vastataan pitkälti EU-tasolla ja kansallisella ohjauksella, mutta tärkeää on samanaikaisesti myös maakunnassa suunnata resursseja ja kehittämistä määrätietoisesti samaan suuntaan. Biokaasu on tärkeää pitää mukana myös maakunnan ilmasto- ja energiatavoitteissa. Elvytysrahoitusta tulisi voida hyödyntää myös biokaasuekosysteemin kehittämisessä.

Biokaasusäiliö.

Kuva: Elina Tampio

Aiheesta lisää Pirkanmaan biokaasuverkoston uutiskirjeessä:

https://pirkabio.fi/uutiskirje-1-2021