Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Pirkanmaalla tienkäyttäjien tyytyväisyys on edellisvuoden tasolla  (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tienkäyttäjille suunnatussa tyytyväisyystutkimuksessa yksityishenkilöiden tyytyväisyys talviajan tienpitoon ja liikenneolosuhteisiin säilyi Pirkanmaalla edellisvuoden tasolla, samalla kun koko maan tyytymättömyys lisääntyi. Pirkanmaan yksityishenkilöistä talven tieolosuhteisiin tyytymättömiä oli 18 prosenttia.  Tyytymättömien ammattiautoilijoiden määrä nousi Pirkanmaalla 33 prosentista 35 prosenttiin, mutta vastaajamäärästä johtuen muutos ei vielä ole tilastollisesti merkitsevä.

Tienkäyttäjille suunnatussa tyytyväisyystutkimuksessa yksityishenkilöiden tyytyväisyys talviajan tienpitoon ja liikenneolosuhteisiin säilyi Pirkanmaalla edellisvuoden tasolla, samalla kun koko maan tasolla tyytymättömyys lisääntyi. Yksityishenkilöt antoivat asteikolla 1–5 talven tienpidolle arvosanaksi 3,35, kun se koko maassa oli 3,14. Pirkanmaalla yksityishenkilöistä tyytymättömiä talven tieolosuhteisiin oli 18 prosenttia.  

Ammattiautoilijat ovat selvästi yksityishenkilöitä tyytymättömämpiä. Heidän tyytymättömyytensä edellistalveen verrattuna lisääntyi ainakin valtakunnallisella tasolla. Pirkanmaalla tyytymättömien ammattiautoilijoiden määrä nousi 33 prosentista 35 prosenttiin, mutta vastaajamäärästä johtuen muutos ei vielä ole tilastollisesti merkitsevä. Koko maassa tyytymättömiä ammattiautoilijoita oli 40 prosenttia.

Pirkanmaalla vastaajat olivat tilastollisesti merkitsevästi aiempaa tyytymättömämpiä tienpinnan tasaisuuteen pääteillä ja liukkauden torjuntaan muilla teillä. Sen sijaan liikennemerkkien ja tienviittojen näkyvyyteen oltiin aiempaa tyytyväisempiä.

Kysyttäessä mielipidettä Pirkanmaan teiden suolauksesta, 60 prosenttia yksityishenkilöistä piti nykyistä määrää sopivana ja 29 prosenttia liian suurena. Ammattiautoilijoista 47 prosenttia piti nykyistä määrää sopivana ja 31 prosentti liian vähäisenä.


Regional information