Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Pirkabio - Pirkanmaan oma biokaasuverkosto perustettu (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto ja Suomen metsäkeskus ovat yhteistoimin käynnistäneet kevään 2020 aikana Pirkanmaan biokaasuverkoston eli Pirkabion. Verkostotyöskentely on tavoitteellista ja koordinoitua yhteistyötä Pirkanmaan biokaasualan vahvistamiseksi ja biokaasutuotannon kasvattamiseksi.

Pirkabioon liittyminen

Tällä hetkellä kymmenet tahot ovat ilmaisseet halunsa kuulua Pirkabiohon. Verkosto on avoin kaikille halukkaille ja mukaan voi tulla edelleenkin.

- Pirkabion vuoden 2020 tavoitteena on laatia Pirkanmaalle oma biokaasutuotannon ja -käytön edistämisen tiekartta vuoteen 2030, kertoo bio- ja kiertotalouden erityisasiantuntija Irina Simola Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

- Tiekarttaa päästiin työstämään 13.5.2020 järjestetyssä työpajatilaisuudessa, jossa saatiin virtuaaliympäristöjä hyödyntämällä työstettyä asioita eteenpäin. Seuraava työpajatilaisuus on kesäkuussa, jossa verkoston jäsenet syventyvät biokaasutuotannon kannattavuuden parantamiseen ja liiketoimintamalleihin, kertoo projektiasiantuntija Virve Rinnola Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Virve Rinnola tietokoneen äärellä virtuaalityöpajassa.
Virve Rinnola virtuaalityöpajan äärellä.

Verkkosivut avattu

Keväällä verkostotyöskentely startattiin ajan hengen mukaan virtuaalisesti webinaarilla. Verkoston sisäisen ja ulkoisen viestinnän tueksi on avattu www.pirkabio.fi.

- Sivuston kautta voi liittyä verkoston jäseneksi sekä tilata Pirkabion uutiskirjeen sähköpostitse. Liittyminen on vapaaehtoista ja maksutonta, painottaa Rinnola.

- Pirkabion tarkoitus on tehdä näkyväksi biokaasutuotannon kokonaisuutta ja jo nyt tehtävää työtä sekä yhteistyöllä lisätä tekemisen vaikuttavuutta. Verkostoon liittymisen välitön hyöty on se, että jäsen saa kattavasti tietoa ajankohtaisista asioista sekä kutsuja erilaisiin biokaasualan tilaisuuksiin ja työpajoihin, Rinnola jatkaa.

Verkoston vastattava tarpeeseen

Toimijoiden näkemyksiä on kartoitettu, jotta Pirkabio vastaisi toimijoiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin. On käynytkin selväksi, että Pirkabion osalliset haluavat konkreettisia tavoitteita ja avointa sekä hyvää yhteistyötä. Pirkabion arvoiksi on tunnistettu luotettavuus, avoimuus ja hyvä yhteishenki. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto Pirkanmaan liitosta korostaakin, että nyt pitää saada yhteen toimijoita ja lähteä vakain askelin kohti käytäntöä.

- Moni taho on jo odottanut innolla Pirkanmaan biokaasualan yhteiskehittämistä, ja toukokuun puolessa välissä ryhdyttiin etätyöpajojen avulla työstämään tiekarttaa, lisää projektipäällikkö Mikko Tilvis Suomen metsäkeskuksesta.

- Kiertobiotalous on yksi tärkeä teema myös maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Pirkanmaan maakuntakaavassa on tunnistettu mm. maaseutuelinkeinojen kehittämisen kohdealueita, joille sijoittuu merkittäviä maa- ja karjatalouden keskittymiä. Tällaisilla alueilla erityisesti on nähty olevan potentiaalia myös biokaasuyhteistyöhön, mitä Pirkanmaan liitto haluaa olla vahvasti kehittämässä, painottaa suunnitteluinsinööri Iris Havola Pirkanmaan liitosta.

Pirkanmaan biokaasuverkoston koordinaatioryhmään kuuluvat:

  • Pirkanmaan ELY-keskuksesta Irina Simola ja Virve Rinnola
  • Pirkanmaan liitosta Iris Havola ja Roope Lehto sekä
  • Suomen metsäkeskuksesta Mikko Tilvis.

Tutustu: www.pirkabio.fi

Lisätiedot:

  • Irina Simola, irina.simola(at)ely-keskus.fi
  • Virve Rinnola, virve.rinnola(at)ely-keskus.fi

Pirkabio-biokaasuverkoston logo.