Navigeringsmeny

Yrityksen perustaminen - Koulutuspalvelut sv

Utbildningstjänster

En företagare behöver en gedigen yrkeskunskap om sin bransch, men även entreprenörsförmåga.

NTM-centralen ordnar utbildning för blivande företagare om hur man startar företag. Då går man igenom frågor som rör inledande av företagsverksamhet som till exempel affärsidé, olika bolagsformer, företagets ekonomi, finansiering och marknadsföring. Information om utbildningar som ordnas finns i spalten till höger. Arbets- och näringsbyrån ordnar företagarutbildning för arbetslösa i form av arbetskraftsutbildning.


Regional information


Uppdaterad: 20.12.2022