Navigeringsmeny
Vattensituationen - ingressi

Vattensituationen

NTM-centralerna följer vattenståndet i sjöarna och vattendragen samt vattnets kvalitet i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). NTM-centralerna styr och utvecklar regleringen av sjöarna och vattendragen.

Information om vattensituationen:


Regional information


Regional information

Ajankohtainen vesitilanne - Pirkanmaa

Lisätietoja ajankohtaisesta vesitilanteesta saat ymparisto.fi -sivustolta:

Vesistöjen säännöstely Pirkanmaalla:

  • Diar Isid, puh. 0295 036 188