Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Pilotprojekt söker nya metoder för att arbetslösa ska få sysselsättning

Arbets- och näringsbyråerna runtom i landet inleder 13 pilotprojekt som gäller arbetsförmedling. Med hjälp av pilotprojekten söker man nya metoder för att arbetslösa ska få sysselsättning, för att förkorta arbetslösheten och för att främja företagsamhet. För pilotprojekten har det reserverats finansiering till ett sammanlagt belopp av 8 miljoner euro, varav drygt 3 miljoner delas ut våren 2016.

Genom projekten intensifieras arbets- och näringsbyråernas samarbete med den privata arbetsförmedlingen och företagen. Projekten inleds etappvis under detta år och fortsätter nästa år.

Arbets- och näringsministeriet har berett pilotprojekten i tätt samarbete med NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna. Samarbetspartner är bemanningsföretagens branschorganisation Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL), Företagarna i Finland, bemanningsföretag samt privata arbetsförmedlare och serviceproducenter. Arbets- och näringsministeriet fattade beslutet om inledandet av pilotprojekten och fördelningen av finansieringen den 25 februari 2016.

Läs mera:


Regional information