Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Broschyren Översvämningsskydd för småhus har färdigställts (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har tillsammans med räddningsverken i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten utarbetat en guide som gäller översvämningsskydd för småhus. I broschyren ges anvisningar om vad som bör beaktas och hur man kan agera före, under och efter en översvämning.

Informationen riktar sig till enskilda invånare. Det är fastighetsägaren och invånaren som ansvarar för att skydda sig själv och sin egendom vid översvämningar. Genom att förbereda sig i tid kan översvämningsskador förebyggas.

Broschyren finns både på svenska och finska på ELY-centralen i Södra Österbottens webbsidor:


Regional information