Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Peltovalvonnat ovat alkaneet Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Maataloustukien peltoalavalvonnat alkoivat Etelä-Savossa kesäkuun viimeisellä viikolla.

Etelä-Savon ELY-keskus tarkistaa valvontakäynneillä täyttyvätkö maataloustuen saamisen ehdot.

Lisäksi valvonnan avulla varmistetaan viljelijätukien tasapuoliset perusteet koko maassa. Tänä vuonna Etelä-Savossa tehdään noin 140 normaalia tilavalvontaa.

Kokotilavalvonnassa valvotaan kaikki pinta-alan perusteella maksettavat tuet. Valvonnassa jokaiselta tilan peltolohkolta todetaan viljelykasvi, tukiehtojen noudattaminen sekä kasvulohkojen pinta-alat. Tarvittaessa voidaan tehdä pinta-alamittaus, joko paikan päällä GPS-laitteella tai sähköisesti tietokoneen näytöltä.

Tarkastajat Aki Huttunen ja Linda Silvennoinen tekemässä ensimmäistä peltovalvontaa kesäkuun viimeisellä viikolla. Kuva: Ritva Vaittinen.

Peltovalvonnoissa on käytössä myös digitaaliset maastotallentimet. Havainnot peltolohkoilta voidaan tallentaa jo pellolla suoraan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä käsittelee viljelijätuet ja laskee maksettavan tuen määrän. Tänä kesänä testataan myös kamerakopterin eli dronen käyttöä maataloustukivalvonnoissa, lähinnä kosteikkojen ja perinnebiotooppien tarkastuksessa.

Valvonnan jälkeen viljelijälle lähetetään yhteenveto, jossa kerrotaan tehdyt havainnot, pinta-alojen mittaustiedot, kartat valvonnassa korjatuista peruslohkoista sekä mahdolliset havaitut puutteet. Viljelijä voi hakea oikaisua valvonnan tulokseen sen jälkeen, kun kunta on lähettänyt tukipäätöksen.

Maatalouden tuet maksetaan valvontojen valmistuttua

Merkittävä osa maatalouden tuista maksetaan valvontojen valmistuttua. Valvontojen on määrä valmistua marraskuun puoleenväliin mennessä. Ympäristökorvausten talviaikaisten valvontojen tulee valmistua toukokuun puoliväliin mennessä, jotta ympäristökorvauksen loppuosa voidaan maksaa keväällä 2020.

Valvonta tehdään 5,5 prosentille peltotukia hakeneista tiloista. Täydentävät ehdot tarkistetaan valvonnassa vähintään 1 % tuensaajista. Täydentävät ehdot ovat perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona.

Vuonna 2019 Etelä-Savossa tehdään noin 140 normaalia tilavalvontaa. Samalla tilakäynnillä pyritään valvomaan mahdollisimman monta tukea. Tiloilta, jotka ovat hakeneet viherryttämistukea, tarkistetaan tuotantokasvien monipuolisuus elokuun loppuun mennessä. Kaikkiaan ELY-keskukset valvovat noin 2 750 tilaa koko maassa. Tarkastettavat tilat valitaan Ruokaviraston määrittämillä otannoilla. Otantaperusteena ovat satunnaisotanta sekä painotettu otanta. Painotetussa otannassa riskitekijät korostuvat.

Lisää tietoa valvonnoista:

Linkki:

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4101, ritva.vaittinen(at)ely-keskus.fi

 

 


Regional information