Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Peltovalvonnat alkavat maatiloilla (Pirkanmaa)

Kesän koittaessa starttaavat maatiloille peltovalvontoja tekevät tarkastajat. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tukien ehtoja noudatetaan. Pirkanmaalla on noin 4000 maatilaa, joista Maaseutuvirasto on osoittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle tänä vuonna kokotilavalvontoihin noin 200 maatilaa. Valvonnassa maatilalla tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen. Kokotilavalvontojen lisäksi tarkastajat tekevät ympäri vuoden eläinperusteisten tukien tarkastuksia sekä erilaisia ristiintarkastuksia.

Ennen tilalle menoa valvoja perehtyy etukäteen valvottavan maatilan tietoihin ja valmistelee käynnin niin, että itse valvonta sujuisi juohevasti. Viljelijä voi valmistautua valvontaan varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnan jälkeen lähetetään tilalle yhteenveto, jossa on kerrottu lohkokohtaisesti mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut tukiehtopuutteet.

Maatilojen tukivalvontoja säätelevät koko EU:n alueella Euroopan neuvoston ja Euroopan komission yhteiset, kaikkia jäsenvaltioita koskevat säädökset. EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien tukien lisäksi valvotaan myös kansallisia tukia. Maaseutuvirasto vastaa Suomessa siitä, että tukivalvonnat tehdään säädösten mukaisesti. Viljelijätukien maksamisen ehtona on, että tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia valvotaan vuosittain. Valvontakohteet poimitaan rekistereistä satunnaisella tai painotetulla otannalla. Maatiloilla tehtävien valvontojen lisäksi tukiehtoihin liittyvä asiakirjat tarkastetaan talven kuluessa toimistotyönä.


Pirkanmaan ELY-keskuksen kausitarkastajat paiskivat hommia kesällä valvontojen parissa. Kuvassa vasemmalta: Antti Hannula, Jaakko Lamminen, Lauri Jyllilä, Elina Klemelä, Jenna Unnaslahti, Katriina Koivu, Essi Kivenmäki ja Laura Kolu.

 


Regional information