Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Åkerövervakning på gårdarna inleds före midsommar

Enligt EU-bestämmelserna ska medlemsländerna varje år kontrollera en viss andel av de gårdar som har ansökt om arealbaserade stöd. Tillsynen över jordbrukarstöd på plats på gårdarna och de administrativa kontrollerna ska slutföras innan stöden kan betalas ut till jordbrukarna. Landsbygdsverket fastställer urvalet av gårdar som ska bli föremål för kontroll. I Finland har omkring 3 400 gårdar i år tagits ut för helgårdsövervakning. Det har skett genom slumpmässigt urval och riskurval. ELY-centralernas kontrollanter inleder kontrollen 17.6.

Under kontrollbesöket granskas jordbruksskiftenas arealer, grödorna och iakttagandet av stödvillkoren. Jordbrukarna kan förbereda sig för tillsynen och försnabba den genom att se till att alla dokument som behövs finns till hands och att uppgifterna i dem är aktuella. En lista över de dokument som granskas vid kontrollen finns i Mavis guide Övervakning av åker- och djurstöd.

Läs mera:


Regional information