Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pelastusharjoitus Kuparivuoren tietunnelissa Naantalissa (mt 189) tiistaina 26.3.2019 klo 9-13 (Varsinais-Suomi)

Kuparivuoren tietunnelissa Naantalissa maantiellä 189 järjestetään pelastusharjoitus tiistaina 26.3.2019 klo 9.00-13.00. Pelastusharjoitus ei aiheuta erillisiä liikennejärjestelyjä, sillä liikenne on ohjattu kiertotielle muutoinkin Kuparivuoren tietunnelin rakenteiden ja teknisten järjestelmien uusimistöiden vuoksi. Tuuliolosuhteista riippuen harjoituksessa käytettävällä savutuksella voi olla vaikutuksia läheisen kiertoreitin kautta kulkevalle liikenteelle ja tästä johtuen pelastuslaitos varautuu harjoituksen yhteydessä myös liikenteen mahdolliseen pysäyttämiseen. Tielläliikkujien onkin syytä varautua matkasuunnitelmissaan liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen pelastusharjoituksen aikana tunnelin läheisyydessä.

Harjoituksessa pelastus-, poliisi- ja tieviranomaiset sidosryhmineen harjoittelevat pelastamista ja keskinäistä yhteistoimintaa mahdollisten tunnelissa tapahtuvien onnettomuus- ja ajoneuvopalotilanteiden varalta. Liikenneonnettomuuteen liittyy aina myös mahdollinen ajoneuvon tai ajoneuvojen syttyminen tai syttymisvaara ja tunnelissa sattuneessa liikenneonnettomuudessa on pystyttävä hallitsemaan tulipalosta aiheutuneen savun poistaminen kohteesta. Tieliikennepelastamiseen liittyy erityisesti keskisuurissa ja suurissa onnettomuuksissa myös liikenteenohjaus joko itsenäisesti tai yhteistyössä poliisin kanssa. Harjoitustilanne pyritään tekemään mahdollisimman todentuntuiseksi onnettomuustilanteen ja pelastusreittien osalta.

Pelastusharjoituksen yhteydessä testataan tunnelin uusittujen teknisten järjestelmien toimintaa, käyttökelpoisuutta, riittävyyttä ym. sekä tunnelin savutuuletuksen onnistumista. Näin varmistetaan, että tunnelin rakenteet ja tekniset järjestelmät ovat valmiina tunnelin käyttöönottoa ja liikenteelle luovutusta varten. Lisäksi saadaan parantamis- ja kehittämisehdotuksia tunnelin turvallisuuden parantamiseksi. Kuparivuoren tietunnelin rakenteiden ja teknisten järjestelmien uusimistyöt ovat viimeistelyvaiheessa.

Harjoitukseen osallistuvat Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Lounais-Suomen poliisilaitos, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Väylä, ITM Finland Turun tieliikennekeskus, ELY-keskus sekä muita tarkkailijaosapuolia.

 


Regional information