Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Patent- och registerstyrelsens regionala tjänster omorganiseras

Ett arbete för att utveckla Patent- och registerstyrelsens elektroniska tjänster pågår som bäst. Som ett led i arbetet utreder och förbereder arbets- och näringsministeriet flyttning av verkets regionala tjänster bort från magistraten och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Reformen berör handläggningen av anmälningar till handels- och föreningsregistren och bostadsaktiebolagsanmälningar.

Avsikten är att tjänsterna i fortsättningen ska tillhandahållas via Patent- och registerstyrelsens registrerings- och kundtjänst samt webbsidor. Koncentrering av verksamheterna möjliggör en mer enhetlig service. Det blir också möjligt att få till stånd kostnadsbesparingar.

En arbetsgrupp som arbets- och näringsministeriet har tillsatt den 31 maj 2013 ska förbereda reformen före utgången av augusti 2015, då det nya systemet enligt planerna ska träda i kraft.

Läs mera:


Regional information