Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Pasi Patrikainen Kasvubuustaajien Kultatuoli -tilaisuudessa (Keski-Suomi)

Kasvubuustaaja koulutuksen aikana järjestetään useita miniseminaareja, Kultatuoli-tilaisuuksia jotka ovat avoimia kaikille. Tilaisuuksissa on mahdollisuus kuulla yritysten ja maakunnan päättäjien näkemyksiä tämän päivän työmarkkinoista ja maakunnan kehityssuunnasta.

Pasi Patrikainen puhui Kultatuoli-tilaisuudessa uuden työn kehittymisestä

Maanantaina 20.11. Kasvubuustaajille oli puhumassa Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen. Hän puhui uuden työn kehittymisestä oman työuransa näkökulmasta; minkälaisia kokemuksia ja kehittymisenpaikkoja työvuosiin on mahtunut. Hän myös kertoi omia näkemyksiään yritysten kasvun tekijöistä ja kuinka tärkeää vientiyritysten buustaus on yritysten kehittymisessä.

– Uskokaa omaan tekemiseen, luottakaa itseenne ja osaamiseenne sekä olkaa oma-aloitteisia, hän kannusti Kasvubuustaajia puheenvuoronsa lopuksi.

Tutustu kasvubuustaajien blogiin

Kasvubuustaajat ovat pitäneet omaa blogiaan koko koulutuksen ajan. Heidän kehittymistään voit käydä kurkkaamassa osoitteessa https://kasvubuustaaja.wordpress.com/,jossa myös lisää Pasin mietteitä sekä miten Kasvubuustaajat ottivat ylijohtajan sanat vastaan.

Keski-Suomen maakuntaliiton Tapani Mattila saapuu puhumaan Kultatuoli-tilaisuuteen 14.12.2017. Tilaisuus järjestetään Yritysten Kasvubuustaaja-koulutustilassa (Vapaudenkatu 38).

Kasvubuustaajat on uudenlaista työvoimakoulutusta

Keski-Suomessa pilotoidaan parhaillaan uudenlaista työvoimakoulutusta, jossa opiskelijoista kasvatetaan yrityksille Kasvubuustaaja asiantuntijoita. Oppiminen tapahtuu suoraan yritysten aitojen kehittämistehtävien kautta, aidossa ympäristössä ja aidosti yrityksiä kasvun tiellä tukien. Opettajina toimivat eri kasvun elementtien (esim. IPR, kyberturvallisuus, alustatalous, sivuvirroista liiketoimintaa, big data jne.) huippuasiantuntijat, jotka antavat Kasvubuustaajille lähiopetuspäivien lisäksi oman ammattitaitonsa avuksi. Koulutuksessa kannustetaan omien ratkaisutaitojen kautta opiskeluun ja opiskelijoita haastetaan oppimaan ja ajattelemaan uudella tavalla tulevaisuuden työstä. Koulutusta ei ole myöskään haluttu liikaa sitoa tiettyyn aikaan tai paikkaan. Koulutuspilottiin on tuotu myös uudenlainen koulutustilaratkaisu – koulutukselle on vuokrattu oma tila Jyväskylän keskustasta.

Taustaa:

Yritysten Kasvubuustaaja- koulutuspilotti toteutetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen oman tuotannon kehittämishankkeen, Nosturi-hankkeen, kautta. Koulutuspilotti rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella ja pilotti liittyy kasvuyritysten työllisyysohjelmaan (Hallituksen kärkihanke). Keski-Suomi on mukana tällä pilottikokeilulla valtakunnallisessa kokeilujen sarjassa (Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa).

 


Regional information