Navigeringsmeny

Regional information

Kollektivtrafikförbindelserna i Pargas (linjerna 801 och 901-904) glesas ut från och med 1 juni (Egentliga Finland)

Måndag 1 juni övergår man till sommartidtabell på linjerna 801 och 901-904. Coronasituationen har gjort att resandet minskat avsevärt och därför har man gallrat antalet turer från det normala i sommartidens turutbud. Passagerarnas centrala resebehov har beaktats i ändringarna. Sommarens tidtabeller finns på trafikidkaren TLO:s webbsida och i Matkahuoltos tidtabellstjänst.

Måndag 1 juni startar den ordinarie sommarttidtabellsperioden för trafiken i Pargas. Antalet turer i sommartidtabellen har minskats jämfört med normalläget. Undantagsförhållandena har under hela våren påverkar mängden passagerare i busstrafiken och därför finns det för närvarande inga skäl att ha ett normalt turutbud. Passagerarmängden i kollektivtrafiken är för närvarande ca 20 procent mindre än normalt.

Enligt sommarens turutbud i Pargas åker linje 801 från Pargas till Åbo och tvärtom 26 gånger per dag på vardagar. Den normala sommartidtabellen innehåller 32 turer åt vardera hållet. Inga ändringar har gjorts i veckoslutstrafiken. På fredagskvällar körs dessutom sena turer alltjämt som normalt.

På linjerna 901-904 i Nagu, Korpo och Houtskär är turutbudet ungefär detsamma som innan, men ändringar har gjorts i kördagarna. I ändringarna har man försökt beakta vilka dagar folk i skärgården normalt sätt reser. Förbindelserna med färj- och förbindelsefartygstrafiken har beaktats i linjernas tidtabeller.

Trafiken på linje 801 och 901-904 beställs av kollektivtrafikmyndigheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland och kostnaderna uppbärs av NTM-centralen, Pargas stad och Åbo regionala myndighet Föli (för servicenivån i S:t Karins och Åbo). Syftet med nedskärningarna i tidtabellen sommaren 2020 är att hitta en balans mellan ett rimligt trafikutbud och det klart minskade resandet.

Passagerare uppmanas alltjämt att iaktta normal noggrannhet vid användning av kollektivtrafikmedel. Håll längre avstånd än normalt till andra resenärer både när du stiger på bussen och väljer sittplats. Använd inte kollektivtrafiken om du har influensasymptom.  

Mer information om trafikupphandling:

- NTM-centralen i Egentliga Finland, Soile Koskela, tfn 0295 022 798 eller Markus Kivelä, tfn 0295 022 007

Mer information om trafikering:

- TLO Oy, Hannu Lehmus, tfn 0400 522 222

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)