Navigeringsmeny

Regional information

Pappilan silta korjataan Eurassa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Eurassa maantiellä 12684 (Pysäkintie) Pappilan sillan kannen uusimistyöt huhtikuussa viikolla 15. Työt Pappilan sillalla kestävät kuluvan vuoden 2020 elokuun puoliväliin. Töiden alkuvaiheessa liikenne sillalla kavennetaan yhdelle kaistalle ja liikenne ohjataan sillan yli etuajo-oikeus- ja väistämisvelvollisuus kohdattaessa- liikennemerkein. Toukokuun alussa 4.5.2020 silta katkaistaan yleiseltä liikenteeltä ja yleinen liikenne ohjataan kiertotiereitille Sorkkistentien ja Kuurnamäentien kautta. Kiertotiereitti on merkitty keltapohjaisin nuolitauluin. Pahoittelemme töiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Nykyinen Pappilan silta on valmistunut 1981, eikä kannen korjaaminen ole sen betonin huonokuntoisuuden takia enää tarkoituksenmukaista. Sillan kansilaatta uusitaan rakentamalla nykyisten kannattajapalkkien päälle uusi betoninen kansilaatta. Myös laakeripalkkien rapautuneet sivupinnat uusitaan ja siltapaikkaa siistitään korjaustyön yhteydessä.

Liikennemäärä sillalla on noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on vajaa 10 %.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.

Lisätietoja:                                 

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Jari Nikki, p. 0400 821 596 ja Ari Salo, p. 02950 22830

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)