Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Trycket på integrationsarbetet ökar

I fjol kom nästan 32 500 asylsökande till Finland. Uppskattningsvis 30–35 procent av dem, dvs. över 10 000 personer, kommer troligtvis att beviljas uppehållstillstånd och behöver då en kommunplats. För närvarande finns det avtal med kommunerna om endast 1 700 kommunplatser. Det behövs alltså över 8 000 kommunplatser till. Närings-, trafik- och miljöcentralerna håller för närvarande på och kartlägger kommunernas möjligheter att ta emot fler invandrare.

I samarbete med Migrationsverket förnyar arbets- och näringsministeriet processerna för förflyttning till kommunerna och inledandet av integrationen för de som har fått asyl. Det är meningen att man ska kartlägga kompetensen och kunnandet hos de som har beviljats uppehållstillstånd redan medan de befinner sig på flyktingförläggningarna.

Läs mera:


Regional information