Navigeringsmeny

Regional information

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Janakkalan Hyötymäen jätteiden lajittelulaitoksen laajentamishankkeessa (Kanta-Häme)

Janakkalan Jätteenkuljetus suunnittelee Janakkalan Rehakassa sijaitsevan Hyötymäen jätteidenkäsittelylaitoksen laajentamista noin 2,5 hehtaarilla. Laitokselle otetaan vastaan jätteitä ja maa-aineksia maarakentamisen aikana enintään 66 800 tonnia vuodessa. Toiminnan aikana jätteitä ja maa-aineksia otetaan vastaan enintään 57 8000 t/a. Kenttäalueilla valmistetaan biopolttoaineita puumateriaalista, murskataan betoni- ja tiilijätettä, varastoidaan ja seulotaan puhtaita maa- ja kiviaineksia, vastaanotetaan ja käsitellään sadevesikaivohiekkoja ja varastoidaan rasvanerotuskaivojätteitä. Hallissa käsitellään rakennusjätteitä, teollisuuden jätteitä, sekä paperia, pahvia ja muovijätteitä.

Hämeen ELY-keskuksen päätöksellä hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Päätökseen voi tutustua Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset -osiossa 17.4.–25.5.2020 välisenä aikana. Päätös julkaistaan myös ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen, puh. 0295 025 202, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Netta Saarinen, puh. 0295 025 150, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)