Navigeringsmeny

Regional information

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Heinolan kalan kiertovesikasvatuslaitoshankkeessa (Päijät-Häme)

HTM Yhtiöt Oy suunnittelee kalankasvatuslaitosta kiertovesitekniikalla Heinolan kaupungin Asemantauksen alueelle. Suunniteltu lohen maksimituotantokapasiteetti on 5 000 tonnia kalan lisäkasvua vuodessa. Prosessi alkaa mädin haudonnasta ja päättyy kalan perkuuseen. Laitoksen toiminta on ympärivuorokautista ja ympärivuotista. Suunnitellun laitoksen elinkaari on teollisuuslaitoksen tapaan useita vuosikymmeniä, arvioiden yli 20 vuotta.

Hämeen ELY-keskuksen päätöksellä hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

ELY-keskuksen ratkaisun perusteluissa painottuivat erityisesti hankkeen pitkä elinkaari, sijoittuminen vesistövaikutusten kannalta herkälle vaikutusalueelle ja Konniveteen kohdistuva kuormitus. Hankkeella on lisäksi yhteisvaikutuksia muiden alueen vesistöä kuormittavien toimijoiden kanssa.

Päätökseen voi tutustua Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset -osiossa 21.2.-23.3.2020 välisenä aikana. Päätös julkaistaan myös ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 202, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Netta Saarinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 150, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)