Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Beläggningsarbetet startar och arbetet med vägmarkeringar pågår redan i de österbottniska landskapen (Landskapen i Österbotten)  

Sommarens beläggningsarbete på NTM-centralen i Södra Österbottens område startar vecka 21. Arbetet med vägmarkeringar pågår redan. Beläggningsprogrammet år 2019 är rekordlitet. I jämförelse med föregående år halveras beläggningsprogrammet i de österbottniska landskapen. I hela landet beläggs sammanlagt endast ca 1500 kilometer, vilket är 40 % mindre än i fjol.  

Då landsvägsinfrastrukturen är i dåligt skick belastar den miljön, orsakar olägenheter för väganvändarna och försämrar trafiksäkerheten. Dessutom leder vägar i dåligt skick till att näringslivets transporter försenas, vilket höjer transportkostnaderna. Trots att vägbyggena är få, är det skäl för väganvändarna att färdas med tålamod och särskild uppmärksamhet. Vid en del av beläggningsarbetsplatserna används följebil för att göra det säkrare att passera arbetsplatserna och se till att hastighetsbegränsningarna följs.  

- Trafikanterna ska beakta de gula blinkljusen vid vägbyggen, inte enbart blå blinkljus i trafiken, konstaterar Timo Kulmala från NTM-centralen. 

I år börjar beläggningsarbetet på NTM-centralen i Södra Österbottens område i Storå på onsdag 29 maj då landsväg 664 får ny beläggning. Från Storå går beläggningsarbetet vidare mot Seinäjokiområdet. På grund av den ringa mängden beläggningsarbeten torde arbetet vara klart redan i augusti. Beläggningsentreprenör är Asfalttikallio Oy. 

Totalt beräknas det bli ny beläggning på 150 km vägar i år. För att landsvägarna i de österbottniska landskapen ska hållas ens på nuvarande tämligen dåliga nivå, borde varje år ca 480 kilometer väg beläggas. För tillfället är beläggningen i dåligt skick på ca 900 km landsväg i de österbottniska landskapen och mängden ökar för varje år. I synnerhet försämras skicket kraftigt på övriga vägar än de livligt trafikerade. Man har varit tvungen att lägga ut fler trafikmärken som varnar om beläggningar i dåligt skick och likaså har man tvingats sänka hastighetsbegränsningar på grund av dålig beläggning.  

Beläggningsobjekt under sommaren 2019:  

•Rv 3 Jalasjärvi 4 km  

•Rv 3 Harjula–Kuusistonmäki 20 km  

•Rv 8 Edsevö–Masarholm 7 km  

•Rv 8 Haavistonkangas–Maringais 9 km  

•Rv 18 Veneskoski–Putula 29 km  

•Rv 19 Nurmo–Lappo 14 km  

•Stamväg 67 Tuiskula–Koskenkorva 5 km  

•Stamväg 68 Lehtimäki–Viranperä 13 km  

•Lv 664 Storå 11 km  

•Lv 673 Molpe–Korsnäs 10 km  

•Lv 679 Veneskoski 5 km 

•Lv 17965 och 17975 Såka totalt 11 km  

 

Beläggningsarbetena på landsvägarna orsakar en del störningar för trafiken, men på de livligast trafikerade vägarna strävar man efter att göra beläggningsarbetet med beaktande av rusningstider eller t.o.m. nattetid. Det är dock frågan om en kortvarig störning och man hoppas att trafikanterna är tålmodiga och uppmärksamma i trafiken. På vägarbetsplatser finns det också arbetare som rör sig till fots kring arbetsmaskinerna och det är särskilt skäl att beakta deras arbetssäkerhet. Vid beläggningsobjekt med livlig trafik och bara en fil i bruk (bl.a. riks- och stamvägar) används följebil. Det är tryggare och tydligare att köra förbi vägbyggen då följebil används. Följebilen säkerställer också att hastighetsbegränsningarna följs vid arbetsmaskiner och arbetare. Följebilen hämtar bilköerna vid avspärrningarna och leder bilköerna förbi vägbygget. Då arbetsplatsområdet tar slut, kör följebilen undan och låter de övriga bilarna köra vidare. På följebilens ljustavla ges anvisningar åt bilisterna. Vid vägbyggena finns sänkta hastighetsbegränsningar och dessa ska följas så länge som trafikmärkena finns på plats.  

Beläggningsarbetets tidtabell preciseras senare och det kan också bli ändringar av objekten under sommarens lopp. 

Aktuell information om vägarbeten finns i Traffic Management Finland Group Oy:s Trafikläget-tjänst på https://liikennetilanne.tmfg.fi/  

 

Arbetet med vägmarkeringar pågår redan 

Arbetet med att göra vägmarkeringar på beläggningar har redan börjat. Entreprenör för vägmarkeringsarbetet är Cleanosol Oy. Vägmarkeringarna förbättras under sommaren på ca 4500 km österbottniska landsvägar.  

De som utför arbetet önskar att bilisterna saktar in när de kommer till ett vägmarkeringsarbete. Det är farligt att köra för hårt och det kan också orsaka att bilen kladdas ner och den färska markeringen blir fläckig. Vägmarkeringsbilar och -arbetsplatser gör att trafiken tillfälligt bromsas upp och man försöker meddela om arbetet så tydligt som möjligt med hjälp av de skyltar och ljustavlor som finns på vägmarkeringsbilarna. Dessutom kan vägmarkeringsbilen släppa ut vita eller rosa skumklickar med lämpliga mellanrum på vägen. Syftet med skumklickarna är att varna bilisterna för de färska vägmarkeringarna och vägmarkeringsfordonen som rör sig längre fram. Då färgen inte ännu är torr kan den skvätta på bildäcken till exempel då bilisten korsar mittlinjen för att köra om vägmarkeringsbilen. Störst är risken om man kör en lång sträcka i hög hastighet på den målade linjen. Om man är tvungen att köra över en nyligen målad linje, är rekommendationen att linjen korsas så vinkelrätt som möjligt. Om det skvätter färg på bilen, finns det ett enkelt knep för att få bort färgen. Efter några behandlingar med vanlig rypsolja mjuknar färgstänket upp och det är lättare att tvätta bort.  

 

 

Tilläggsuppgifter om NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsarbeten:  

  • Ingenjör Timo Kulmala, tfn 040 542 7676, e-post: timo.kulmala@ely-keskus.fi

Regional information