Navigeringsmeny

Regional information

Beläggningsarbetet startar och arbetet med vägmarkeringar pågår redan i de österbottniska landskapen (Landskapen i Österbotten)

Sommarens beläggningsarbete på NTM-centralen i Södra Österbottens område startar vecka 18. Arbetet med vägmarkeringar har redan inletts i form av förhandsmarkeringar. På NTM-centralen i Södra Österbottens område, som omfattar landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten, kommer man i år att lägga ny beläggning på ca 330 km av det belagda vägnätet. Detta är dubbelt mer än år 2019, då 170 km fick ny beläggning.

Då landsvägsinfrastrukturen är i dåligt skick belastar den miljön, orsakar olägenheter för väganvändarna och försämrar trafiksäkerheten. Dessutom leder vägar i dåligt skick till att näringslivets transporter försenas, vilket höjer transportkostnaderna. Trots att vägbyggena är få, är det skäl för väganvändarna att färdas med tålamod och särskild uppmärksamhet. Vid en del av beläggningsarbetsplatserna används följebil för att göra det säkrare att passera arbetsplatserna och se till att hastighetsbegränsningarna följs.

Beläggningsarbetena år 2020 på NTM-centralen i Södra Österbottens område startar vecka 18:

 • 27.4, riksväg 13, Nedervetil-Kärrända
 • 4.5, landsväg 749 Nykarleby-Jakobstad
 • 4.5, landsväg 7200 Hölsölä-Storkyro
 • 4.5, landsväg 673 Kalax-Närpes
 • 11.5, landsväg 7231 Lehmäjoki-Kaurajärvi
 • 18.5, stamväg 63 Ina-Kaustby

Tidtabellen är preliminär och kan ännu ändras.

Beläggningsentreprenören i områdets norra och östra delar är Asfalttikallio Oy, medan Peab Asfalt svarar  för områdets södra och västra delar.

För att landsvägarna i de österbottniska landskapen ska hållas på ens nuvarande nivå, borde varje år ca 480 kilometer väg beläggas i NTM-centralen i Södra Österbottens område. I synnerhet försämras skicket kraftigt på övriga vägar än de livligt trafikerade. Man har varit tvungen att lägga ut fler trafikmärken som varnar om beläggningar i dåligt skick och likaså har man tvingats sänka hastighetsbegränsningar på grund av dålig beläggning.

Av beläggningsobjekten sommaren 2020 är de mest betydande (flest kilometer):

 • Riksväg 13 Pappilankoski-Oksakoski 40 km
 • Landsväg 749 Nykarleby-Jakobstad 17,5 km
 • Stamväg 67 Kauhajoki-Kurikka 17,5 km
 • landsväg 673 Malax-Molpe 16 km
 • landsväg 733 Raparanta-Karvala 15,5 km
 • 6520 Möttönen-gränsen mot Mellersta Finland 14 km
 • riksväg 19 Voltti-Keppo 13 km
 • landsväg 7200 Hölsölä-Storkyro 12 km
 • landsväg 7120 Alajärvi-Levijoki 11 km
 • stamväg 63 Känsäkangas-Korpi 11 km
 • landsväg 717 Merikart-Lillkyro 11 km
 • riksväg 18 Tervajoki-Tolkki 10 km

 

Beläggningsarbetena på landsvägarna orsakar en del störningar för trafiken, men på de livligast trafikerade vägarna strävar man efter att göra beläggningsarbetet med beaktande av rusningstider eller t.o.m. nattetid. Det är dock frågan om en kortvarig störning och man hoppas att trafikanterna är tålmodiga och uppmärksamma i trafiken. På vägarbetsplatser finns det också arbetare som rör sig till fots kring arbetsmaskinerna och det är speciellt skäl att beakta deras arbetssäkerhet.

- Alla ni som rör er i trafiken, visa respekt åt dem som jobbar med att förbättra vägarna för er, genom att lätta på gaspedalen och visa hellre tummen upp än mittfingret, konstaterar Timo Kulmala från NTM-centralen.

Vid beläggningsobjekt med livlig trafik och bara en fil i bruk (bl.a. riks- och stamvägar) används följebil. Det är tryggare och tydligare att köra förbi vägbyggen då följebil används. Följebilen säkerställer också att hastighetsbegränsningarna följs vid arbetsmaskiner och arbetare. Följebilen hämtar bilköerna vid avspärrningarna och leder bilköerna förbi vägbygget. Då arbetsplatsområdet tar slut, kör följebilen undan och låter de övriga bilarna köra vidare. På följebilens ljustavla ges anvisningar åt bilisterna. Vid vägbyggena finns sänkta hastighetsbegränsningar och dessa ska följas så länge som trafikmärkena finns på plats.

Beläggningsarbetets tidtabell preciseras senare och det kan också bli ändringar av objekten under sommarens lopp.

Aktuell information om vägarbeten finns i Traffic Management Finland Group Oy:s Trafikläget-tjänst på https://liikennetilanne.tmfg.fi/ 

Arbetet med vägmarkeringar pågår redan

Arbetet med att göra vägmarkeringar på beläggningar har redan börjat. Entreprenör för vägmarkeringsarbetet är Cleanosol Oy. Under sommaren kommer vägmarkeringarna längs ca 4500 km på vägarna i de österbottniska landskapen att repareras.

De som utför arbetet önskar att bilisterna saktar in när de kommer till ett vägmarkeringsarbete. Det är farligt att köra för hårt och det kan också orsaka att bilen kladdas ner och den färska markeringen blir fläckig. Vägmarkeringsbilar och -arbetsplatser gör att trafiken tillfälligt bromsas upp och man försöker meddela om arbetet så tydligt som möjligt med hjälp av de skyltar och ljustavlor som finns på vägmarkeringsbilarna. Dessutom kan vägmarkeringsbilen släppa ut vita eller rosa skumklickar med lämpliga mellanrum på vägen. Syftet med skumklickarna är att varna bilisterna för de färska vägmarkeringarna och vägmarkeringsfordonen som rör sig längre fram. Då färgen inte ännu är torr kan den skvätta på bildäcken till exempel då bilisten korsar mittlinjen för att köra om vägmarkeringsbilen. Störst är risken om man kör en lång sträcka i hög hastighet på den målade linjen. Om man är tvungen att köra över en nyligen målad linje, är rekommendationen att linjen korsas så vinkelrätt som möjligt. Om det skvätter färg på bilen, finns det ett enkelt knep för att få bort färgen. Efter några behandlingar med vanlig rypsolja mjuknar färgstänket upp och det är lättare att tvätta bort.

 

Bilaga: Karta över NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsprogram år 2020.

Tilläggsuppgifter om NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsarbeten:

 • Timo Kulmala
  Projektchef
  Ttfn 040 542 7676
  timo.kulmala@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)