Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Målet med vägarbetena i huvudstadsregionen är att öka på trafikens smidighet och säkerhet (Nyland)

De mest betydande vägarbetena för sommaren 2019 har redan inletts i huvudstadsregionen. Målet med vägarbetena är att förbättra vägarnas skick och öka på trafikens smidighet, säkerhet samt trivseln i områdena.

Under sommaren finns många vägarbetsobjekt i både landsvägs- och gatunätet i huvudstadsregionen. De största landsvägsobjekten är projekten för att förbättra Ring I i Kägeludden samt förbättra Tusbyleden vid Vanda å. Byggandet av Spårjokern inleds vid flera ställen under sommaren. Finlands EU-ordförandeskap från och med juli orsakar tidvis undantagsarrangemang i trafiken.

I Helsingfors innerstad finns flera renoverings- och förbättringsobjekt i gatunätet som stör trafiken samt trafikarrangemang orsakade av områdesbyggande. Av dessa är Tavastvägen det mest betydande förbättringsprojektet.

Saneringsarbetena har planerats och tidsbestämts i samarbete mellan olika aktörer så att de orsakar så liten och kortvarig skada för trafiken som möjligt.

Aktuell information om vägarbetena uppdateras i Trafikledsverkets trafiklägestjänst.

Länkar:

De väsentliga vägarbetsobjekten på de livligaste leden under sommaren 2019 (jpg)

Ytterligare information:

  • NTM-centralen i Nyland, enhetschef Timo Karhumäki, tfn 0295 021 289

Regional information