Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Översvämningsvattnet stiger inom de närmaste dagarna till skadegränsen i Rovaniemi och Kittilä (Lappland)

NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret informerar

I Rovaniemi och Kittilä stiger vattnet nära flödestoppen vid veckoskiftet. I bägge område är flödestoppen långvarig och kommer sannolikt att pågå i en vecka. I Kittilä uppskattas översvämningen stiga till samma nivå som översvämningen år 2005 och i Rovaniemi till och med till nivån för översvämningen år 1993. I Kittilä uppskattas vattenföringen till över 1000 m3/s och i Rovaniemi till 4000–4200 m3/s. NTM-centralen varnar för den stora vattenföringen i åar och älvar och för de bedrägliga strandvallarna.

Vattenföringen i åarna och älvarna i Lappland har under de närmaste dagarna ökat snabbt på grund av den kraftiga snösmältningen som värmevågen orsakar. I norra Lappland kan man vänta sig några dagars svalt regnfritt väder, vilket bromsar upp smältningen och jämnar ut flödestopparna på längre sikt. Uppvärmningen börjar på nytt i början av veckan och smälter sannolikt resten av snön från avrinningsområdena. Om det regnar rikligt nästa vecka kan det ha en betydande inverkan på översvämningstopparna.

I alla vattendrag kommer vattenståndet att stiga ytterligare cirka 1,5–2 meter från den nuvarande höjden. Om tidigare översvämningsrekord överskrids kan översvämningar orsaka skador på objekt där risken för översvämningsskador inte tidigare har konstaterats.

I Ivalojoki jämnar det svala vädret ut flödestoppen och vattenståndet uppskattas vara som högst i mitten av nästa vecka. Enligt den nuvarande prognosen ligger översvämningen under skadegränsen. Eftersom mer än hälften av snön inte ännu har smalt kan översvämningen bli stor om vädret värms upp kraftigare än väntat eller det regnar. Vattenföringen uppskattas vara cirka 600–800 m3/s.

I Torne älv beräknas flödestoppen inträffa i slutet av nästa vecka. Vattenföringen förutspås också i Torne älv bli större än det normala vårflödet (cirka 3100–3500 m3/s). Vattenståndet i Torne älv verkar i Torneå och Pello stanna under översvämningsvallarna, men utanför invallningsområdena kan det uppstå en del skador.

NTM-centralen varnar för den stora vattenföringen i åar och älvar och för de bedrägliga strandvallarna

Medborgarna ska beakta högre flödeshastigheter än normalt. Båtliv och annan trafik i översvämningsvatten är farligt. Dessutom är stränderna erosionskänsliga och kan frätas bedrägliga på grund av strömmande vatten.

På strandområdena ska bryggor, båtar och alla andra konstruktioner fästas och skyddas på ett säkert sätt. Jordbrukarna ska undvika att driva slam på åkrar som svämmar över, eftersom det skulle öka näringsbelastningen. En exceptionellt stor översvämning lyfter vatten på många lokal- och stamvägar.

Följ översvämningssituationen

Följande meddelande om översvämning i Lappland ges på fredag och därtill informeras situationen bland annat på Twitter. Om förhållandena förändras jämfört med prognosen meddelas detta omedelbart. Översvämningsläget och prognoserna kan man läsa på den riksomfattande webbplatsen www.ymparisto.fi/tulvatilanne (på finska). Prognoserna uppdateras med några timmars mellanrum.

Mera information:

Ledande vattenhushållningsexpert Timo Alaraudanjoki, Lapland NTM-centalen, tel. 0295 037 282, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral (Översvämningscentret), tel. 0295 251 731 förnamn.efternamn @ymparisto.fi

Anvisningar för självständig beredskap

Dela dina översvämningsobservationer i Väderapplikationen

NTM-centralens och Översvämningscentrets gemensamma meddelanden

Uppföljning av översvämningsläget

Twitter