Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Uttryck din åsikt om verkställandet av kulturmiljöstrategin

Finlands första kulturmiljöstrategi färdigställdes i mars, och nu ska åtgärderna i strategin omsättas i praktiken. Hur kan det göras på bästa möjliga sätt? Den arbetsgrupp som utarbetar en genomförandeplan tar emot kommentarer och synpunkter på webbtjänsten Dinasikt.fi fram till den 14.9.2014.

Kulturmiljön utgör grunden för samhällets och människornas minne och identitet. Den innefattar betydande samhälleliga och kulturella värden. En välbevarad, regionalt präglad kulturmiljö som representerar flera tidsperioder ökar människors välbefinnande. Nu efterlyses kommentarer och idéer i anslutning till fyra teman: kulturmiljöfostran, utbildning, forskning och kulturmiljöinformation.

Enkäten är framför allt riktad till dem som arbetar med kulturmiljöfrågor, men alla som är intresserade av ämnet har möjlighet att delta.

Läs mera:

 


Regional information