Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Arbetet med att kartlägga kompetensbehoven fortsätter med gemensamma workshoppar

MDI, konsultbyrå inom regionutveckling, har under hösten 2020 på beställning av NTM-centralen i Österbotten gjort en utredning av hurdan arbetskraft som behövs hos företagen på Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten). Utredningen ska ge en bild av hurdan kompetens som företagen behöver på kort sikt samt om andra viktiga frågor som hänför sig till temat. 

- Ur regionutvecklingsperspektiv är det viktigt att få en bred bild av företagens arbetskraftsbehov, eventuella förändringar p.g.a. coronaviruset och behoven av kompetensutveckling, berättar Francesca Cucinotta, kompetens- och internationaliseringschef vid NTM-centralen i Österbotten.
Marknadsföringen och delningen av enkäten gjordes i samarbete med näringslivsbolagen, handelskammaren och företagarorganisationerna. Till workshopparna har också bjudits in representanter för ovan nämnda instanser. Enkäten, workshopparna och intervjuerna ska ge en övergripande bild av regionens situation och den presenteras under 2021. Resultaten kommer att användas inom såväl regionutvecklingen som utbildningstjänster, upphandlingar och inriktning av projektfinansiering. 
 

Anmäl dig till workshoppen:
​​​​​​​https://q.surveypal.com/Pohjanmaa_tyopaja_ilmoittautuminen_2020/0


Ytterligare upplysningar:
Kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta, tel. 0295 028 646