Navigeringsmeny

Regional information

Orimattilan entisen Union-aseman maaperää puhdistetaan (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Orimattilassa Lahdentien ja Heinämaantien risteyksessä ennen sijainneen linja-autoaseman ja Union-huoltoaseman alueen maaperän puhdistamisesta. Polttoaineen jakelu on päättynyt vuonna 1990, mutta alueella on vielä vähän bensiinillä pilaantunutta maata entisellä mittarikentän alueella. Alueelle tullaan rakentamaan päivittäistavarakauppa. Puhdistamisesta vastaa Orimattilan kaupunki, joka omistaa kiinteistön. Pilaantunutta maata on noin 350 kuutiometriä. Maaperä puhdistetaan tänä kesänä.

Bensiinillä pilaantunut maa-aines poistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa alueen maankäytölle ja pohjavedelle. Asema sijaitsee pohjavesialueella. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176     

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)