Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Opinnäytetyöstä hyötyy niin opiskelija kuin toimeksiantajakin (Kaakkois-Suomi) ​​​​​​

Nuori mies nojaa auton konepeltiin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus sai tänä keväänä XAMKin digitaalisen myynnin ja markkinoinnin opiskelija Aapo Airasvirran tekemään opinnäytetyötä videotuotannon käyttämisestä viranomaisen sosiaalisen median kanavissa. Osana opinnäytetyötä Aapo toteutti kyselytutkimuksen, missä kartoitettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen seuraajien mietteitä viranomaisviestinnästä ja videomarkkinoinnista.

Aapo päätyi tekemään opinnäytetyötä ELY-keskuksen työelämäkoordinaattori Anu Svenskin kautta.
- Alun perin tavoittelimme koordinoimassani Työelämän monimuotoisuudella tuloksiin -aluehankkeessa apukäsiä toteuttamaan vaikuttavaa hankeviestintää. Yhteistyö XAMKin kanssa käynnistyi tarpeesta saada henkilöhaastatteluvideoille tuotantotiimi, joka loihtisi videosarjan monimuotoisuuden ja työhyvinvoinnin teemoista. Lopulta taustaselvityksen tekeminen siitä, miten sosiaalisen median seuraajamme kokevat videosisältöisen markkinointiviestinnän, osoittautui hedelmällisemmäksi yhteistyön muodoksi.

Aapon oma osaaminen kasvoi opinnäytetyön edetessä. - Opinnäytetyön teoriaa kirjoittaessa päädyin lukemaan useita eri tietolähteitä ja aikaisempia tutkimuksia videomarkkinoinnista ja viranomaisviestinnästä ja näiden kautta opin todella paljon uusia asioita aiheesta ja ihmisten käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa, Aapo kertoo.  

Opinnäytetyötä tekemällä oppii, mutta tukea tarvitaan    ​​

Opinnäytetyötä tehdessä tieteellinen kirjoittaminen, lähteisiin viittaaminen ja kyselytutkimuksen suorittaminen tuli tutuksi.  - Opinnäytetyön alussa viranomaisviestintä oli itselleni vielä aika tuntematonta aluetta. Työn aikana opin siitä paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita ja tämän työn myötä tajusin, että täytyyhän viranomaisellakin olla omat markkinointi- ja viestintästrategiat, jotta viranomaisen asiat tavoittavat mahdollisimman suuren määrän ihmisiä. Oma tietämykseni ELY-keskusten toiminnasta ennen tätä työtä oli myös tosi vähäistä, mikä loppujen lopuksi ehkä oli tutkimuksen kannalta hyvä asia, koska osasin katsoa tutkimusta sellaisen ihmisen näkökulmasta, jota markkinointiviestinnällä yritetään tavoitella, Aapo pohtii.   

​​​​Opinnäytetyöntekijä kaipaa toimeksiantajalta yleistä tukea, tsemppaamista ja näyttöä toimeksiantajan puolesta, että opinnäytetyöllä on oikeasti joku tarkoitus.

Opinnäytetyöntekijää myös helpottaa se, että toimeksiantaja auttaa tätä hahmottamaan toimeksiantajan toiminnan ja työn merkityksen.  Tämä myös motivoi opinnäytetyöntekijää.

Aapo koki saaneensa kaiken tarvitsemansa avun ja tuen toimeksiantajalta - ei vaan pelkästään työn aiheeseen, vaan myös opinnäytetyön kirjoittamiseen, Aapo kiittelee. 

Tee videomarkkinointiin sisältöä, mikä kiinnostaa, mutta ole utelias myös uudelle  

Keskeisimmäksi sanomaksi Aapo toivoo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen muistavan videomarkkinointia tehdessä, että sisältö pitää olla sellaista, mitä ihmiset haluavat nähdä mutta kuitenkin myös testata uusia keinoja ja videotyylejä, jotta videot tavoittavat ihmisiä, jotka eivät seuraa tai tiedä ELY-keskuksen toiminnasta oikein mitään. Ja aina pitää pyrkiä kehittämään videosisällön laatua!
- Uusissa asioissa on aina riskinsä, mutta ne mahdollistavat videoiden menemisen viraaliksi, ja näin tuovan todella paljon näkyvyyttä markkinointia tekevälle taholle. Eli varovasti kannattaa edetä ja tutkia sekä suunnitella tarkkaan videotuotanto, Aapo summaa. 

Verkostoituminen molemminpuolisena hyötynä  

Aapo kokee vahvasti, että työyhteisö hyötyy opinnäytetyöntekijästä nimenomaan verkostoitumalla. - Toimeksiantaja ja työyhteisöt voivat löytää opinnäytetyöntekijästä piirteitä ja taitoja, joita haluaisivat hyödyntää ja mahdollisesti jatkaa työskentelyä yhdessä myös opinnäytetyöprosessin jälkeenkin.

Lopuksi Aapo haluaa lähettää terveiset yritykselle tai organisaatiolle, joka vasta pohtii toimeksiantajaksi ryhtymistä. - Jos on mahdollisuus ryhtyä toimeksiantajaksi, niin todellakin kannattaa. Tietenkin täytyy olla resursseja opinnäytetyöntekijän tukena ja auttaa tätä tarvittaessa, mutta toimeksiantaja saa opinnäytetöiden avulla arvokasta tutkimusta ja tietoa itselleen höydyllisestä aiheesta. Niin, ja samalla pääsee tutustumaan valmistuvaan opiskelijaan, joka voi myös olla mahdollinen uusi työntekijä!

​​​​​​​Katso Aapo Airasvirran lopputyö (theseus.fi)

​​​​​​​Mitä työnantajan tulee ottaa huomioon opinnäytetyöntekijää pestattaessa (pdf)