Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Handbok för dikningssammmanslutningar har kommit ut

I handboken behandlas underhållsrensningar, som genomförs enligt den gamla planen samt grundförbättringsprojekt, som verkställs enligt en plan som har fastställs i en dikesförrättning. Handboken riktas i synnerhet till dikningssammanslutningarnas ombudsmän och till markägarna som är med i dikningsprojektet.

De statliga myndigheterna var tidigare planerare och verkställare av grundtorrläggningsprojekten. I dag begränsas NTM-centralernas roll till rådgivning, dikningsförrättningar och understöd för grundtorrläggningsprojekt, medan ansvaret för att genomföra underhålls- och grundförbättringsprojekten ligger hos dikningssammanslutningarna. Dikningssammanslutningens medlemmar har som uppgift att ordna stämmor, besluta om underhållet, konkurrensutsätta genomföringen av projekten, övervaka arbetet och vid behov beställa en ny plan. Handboken är en bra källa till grundläggande information i projektets olika skeden.

Läs mera:


Regional information