Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Omavalvonnan merkitys jätteenkäsittelyn seurannassa ja tarkkailussa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Ympäristöministeriön rahoittaman ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun kehittämishankkeen loppuraportti julkaistiin toukokuun 2019 lopussa. Hankkeessa selvitettiin, miten vuonna 2012 voimaan tulleen jätelain (646/2011) 120 §:n mukaiset jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat huomioidaan ympäristölupamenettelyssä ja ympäristölupien valvonnassa. Hankkeessa tarkasteltiin jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmien sisältöä, toimintatapojen yhtenäisyyttä sekä suunnitelmien roolia ympäristölupahakemusten käsittelijöiden, ympäristölupien valvojien ja toiminnanharjoittajien näkökulmasta.

Kuvituskuva jätteestä. @ Saila PorthenKuva: Saila Porthen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hankkeen aikana kerätyn aineiston perusteella selviää, ettei jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmia hyödynnetä systemaattisesti tällä hetkellä. Tarve jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmien mukaisten tietojen kokoamiselle kuitenkin tunnistetaan ja suunnitelmat voisivat erityisesti toimia omavalvonnan välineenä toiminnanharjoittajille.

Juuri valmistuneessa raportissa esitetään toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan selventää jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmien roolia osana jätteitä käsittelevien laitosten luvitusta ja valvontaa sekä vahvistetaan suunnitelmien merkitystä omavalvonnan välineenä. Hankkeessa esitettiin seuraavia toimenpiteitä:

  • Lisätään toiminnanharjoittajille suunnattua tiedottamista ja ohjeistusta.
  • Kevennetään jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmamenettelyä siten, ettei suunnitelmaa vaadita erillisenä, jos tarvittavat tiedot käyvät ilmi muista asiakirjoista.
  • Selvennetään jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman merkitystä omavalvonnan kannalta.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen toimenpide-ehdotusten mukaisesti ohjeistusta ja tiedotusta jätteen käsittelyn seurannasta ja tarkkailusta kehitetään. Vuoden 2019 aikana laaditaan toiminnanharjoittajille suunnattu ohje, jossa tarkennetaan, miten jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma tulee laatia sekä tuodaan esiin suunnitelman roolia omavalvonnan välineenä.

Raportti:


Lisätietoja:

Maria Hughes, Varsinais-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information