Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Öljysuojarahaston JASKA- ja ESKO-hankkeet Pirkanmaan ELY-keskukseen (Pirkanmaa)

Ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa on tutkittu ja kunnostettu vuodesta 2012 alkaen riskialueilla sijaitsevia vanhoja öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä. Öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostushanke muodostaa osan valtakunnallista pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa (2016-2040), jota koskevat tehtävät keskitettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle huhtikuussa 2016.

Aiemmin öljysuojarahastolle projektinhallintapalveluita tuottaneen Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toiminnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi Pirkanmaan ELY-keskus otti 1.1.2019 alkaen hoitaakseen myös öljysuojarahaston sille osoittamien öljyn pilaamien kohteiden tutkimus- ja kunnostamishankkeiden (JASKA-hanke ja muut rahaston tutkimus- ja kunnostuskohteet, ns. ESKO-kohteet) projektinhallintapalvelut. Tehtävään kuuluvat sekä uusien kohteiden että Öljyalan Palvelukeskukselta 31.12.2018 kesken jääneiden tutkimus- ja kunnostuskohteiden hoitaminen.

- JASKA- ja ESKO-kohteiden omistajille muutos pyritään pitämään mahdollisimman huomaamattomana. Meneillään olevien tutkimus- ja kunnostuskohteiden kiinteistön omistajien ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä siirron vuoksi. Uudet tehtävät tukevat myös toteuttamaamme Maaperä kuntoon -ohjelmaa, toteaa yksikön päällikkö Ari Nygrén Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Öljysuojarahasto korvaa pilaantuneen maan puhdistamiskustannukset harkinnanvaraisesti

Öljysuojarahastosta voidaan harkinnanvaraisesti korvata öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Korvaus voidaan myöntää, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta, tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista tai pilaantuneen alueen haltijaa ei voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta.

JASKA-hankkeessa alueelliset ELY-keskukset ovat priorisoineet riskikohteet (suljetut polttonesteiden jakelupisteet sekä myös muut mahdolliset öljypilaantuneet kohteet), joille ne ovat suositelleet hankkeeseen hakeutumista.

- Hakeutuminen hankkeeseen on vapaaehtoista. Myös kiinteistönomistajat voivat esittää omistamiaan kiinteistöjä hankkeeseen, toteaa pilaantuneiden maiden asiantuntija Sanna Pyysing Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pirkanmaan ELY-keskus tutkituttaa riskikohteet öljysuojarahaston varoin, mikäli kohde näyttäisi täyttävän rahaston korvausedellytykset. Tutkimusten jälkeen kohteen maaperän ja pohjaveden mahdollinen kunnostaminen edellyttää kiinteistönomistajan sitoumusta ja öljysuojarahaston hallituksen myönteistä päätöstä. Öljysuojarahasto ohjaa myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden kunnostuskohteiden kunnostustyöt Pirkanmaan ELY-keskuksen toteutettavaksi.

Lisätietoja:

www.maaperakuntoon.fi > Hankkeet > JASKA ja ESKO

  • Pirkanmaan ELY-keskus, yksikön päällikkö Ari Nygrén, puh. 0295 036 363, ari.nygren(at)ely-keskus.fi   
  • Ympäristöministeriö, hallitussihteeri Merja Huhtala, p. 0295 250 088, merja.huhtala(at)ym.fi
  • Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Sanna Pyysing, puh. 0295 036 046, sanna.pyysing(at)ely-keskus.fi  (JASKA- ja ESKO-hankkeisiin hakeutuminen)

Regional information