Regional information

Nyheter 2022

Ole tarkkana jäällä liikkuessa!

Aurinkoiset päivät houkuttelevat ulkoilemaan jäällä. Varsinkin nyt kevättä lähestyttäessä on tärkeää arvioida huolella, onko jäälle turvallista mennä. Viime viikkoina jäihin putoamisia on ollut useampia, mutta onneksi näissä tapauksissa on vältytty henkilövahingoilta.

Jäätilanteen tarkistamisen lisäksi on hyvä tiedostaa, että Pirkanmaalla on monilla jääpeitteisillä vesialueilla voimassa kielto liikkua moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla. ELY-keskus voi kieltää jäälläajon haittojen ehkäisemiseksi. Kieltoja on voimassa erityisesti alueilla, joilla virkistyskäyttö on runsasta. Kielto voi olla myös osittainen siten, että virkistyskäyttöä palveleva moottoriajoneuvojen käyttö, kuten latujen ja kävelyreittien auraaminen on sallittu. Tällainen osittainen rajoitus on voimassa monilla Tampereen vesialueilla. Voimassa olevat rajoitukset voi tarkistaa ymparisto.fi-palvelusta:

Esityksen alueellisen kiellon tai rajoituksen määräämisestä ELY-keskukselle voi tehdä asianomainen kunta tai kunnan jäsen taikka sellainen viranomainen, yhteisö ja maanomistaja, jota asia koskee.

Huomioi myös muut jäällä liikkujat sekä muuttuvat jääolosuhteet

Rajoituksista riippumatta jäällä liikkuessa tulee huomioida muiden liikkujien turvallisuus, rannoilla asuvien kotirauha ja häiriölle alttiit eläimet. Varovaisuutta on syytä noudattaa eli varoa erityisesti salmi- ja virtapaikkoja ja muistaa, että jään kestävyys vaihtelee. Tammikuun tulvavirtaamat ja lämpimät päivät sulattivat jäitä järvien kapeikoista sekä Kokemäenjoesta. Tästä johtuen jäät voivat olla tavallista heikompia etenkin Rauta- ja Kulovedellä sekä Pyhäjärvellä ja Vanajaveden kapeikoissa. Pakkaset ovat saaneet osan tammikuussa sulaneista paikoista jäätymään uudelleen, mutta näillä paikoilla jäätä voi olla hyvin ohuesti.


Kuva Tinnu Salonen