Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Utlysning öppnad i Österbotten för ESF-finansiering för projekt inom UKM:s förvaltningsområde (ELY-centralen i Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten (ELY-centralen) fungerar som finansierande part i landskapet Österbotten angående programdelen för ESF-åtgärdsprogrammet för Fastlandsfinland inom arbets- och näringsministeriets samt undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområden.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ordnar ELY-centralen i Österbotten under tiden 11.10.2013 – 1.11.2013 en öppen ansökan för prioritering tre i storregionen Västra Finland i ESF-åtgärdsprogrammet för Fastlandsfinland. Ansökan och finansiering av projekten riktas till landskapet Österbotten.

Ansökningsanmälning (Välj området Österbotten)


Regional information