Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ohjelmakauden vaihdos EU:n maaseuturahastossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

EU:n maaseuturahaston ohjelmakausi vaihtuu. Uusi ohjelmakausi 2014-2020 pyritään saamaan käyntiin ilman merkittäviä rahoitusjärjestelmien katkoksia, joskin vuosi 2014 tulee olemaan monilta osin siirtymävuosi. EU:n osarahoitteisia tukia voidaan myöntää ELY-keskuksissa vasta, kun niitä koskevat asetukset ja Mavin tietojenkäsittelyjärjestelmä ovat valmistuneet ja saatu käyttöön.

Etelä-Savon ELY-keskus on laatinut yhteistyössä alueen maaseudun kehittäjätahojen ja asukkaiden kanssa Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman vuosille 2014-2020. Suunnitelma perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja kattaa EU:n maaseuturahaston käytön Etelä-Savon alueella. Se on luonnosvaiheessa ja valmistuu vuonna 2014, kun valtakunnallinen maaseudun kehittämisohjelma on valmis ja alueelliset rahoituskehykset päätetty.


Regional information