Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Anvisningskortet ger råd om hur myndigheter kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel bättre

Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet har publicerat ett anvisningskort med hjälp av vilket myndigheterna kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel. Kortet ger också anvisningar om hur man kan agera vid misstanke om utnyttjande eller människohandel.

Arbetsrelaterat utnyttjande är vanligare inom låglönesektorer än inom andra sektorer och inom sektorer där det är vanligt att anlita hyrd arbetskraft, utstationerade arbetstagare och underleverantörer.  Det finns många invandrade arbetstagare inom dessa sektorer. Invandrare är ofta i en utsatt ställning. Kunden kan vara ovillig att berätta om utnyttjandet, eftersom personen till exempel kan vara rädd för att förlora sitt uppehållstillstånd.  

Anvisningskortet ger råd för hur man kan känna igenom utnyttjande allt bättre. Kortet innehåller frågor om kundens livssituation och anställningsförhållande, och med dem kan du kartlägga kundens situation. Det är bra att informera kunden och en eventuell tolk som är med i kundsituationen att både tolken och myndighetspersonen har tystnads- och sekretessplikt.

Anvisningskortet har tagits fram i ett samarbete inom ramen för IKUT-projektet mellan kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) och hjälpsystemet för offer för människohandel. Projektet finansierades av Euroepiska socialfonden. Finansieringen beviljades av närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland.

Anvisningskortet Hur känner du igen arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel? publiceras först på finska och översätts senare till svenska och engelska. 

Läs mer