Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ohjaustoiminto tukemaan ympäristöhallinnon yhtenäistä toimintaa

Ympäristöhallinnon sisäistä ohjausta kehitetään perustamalla ohjaustoiminto tukemaan aluehallinnossa tehtävää työtä. Ohjaustoiminto vahvistaa vaativien valtakunnallisten ja alueellisten ympäristöasioiden tehokasta ja asiantuntevaa hoitoa sekä varmistaa lainsäädäntömuutosten yhtenäisen toimeenpanon.

Ohjaustoiminto aloittaa työnsä 1.2.2014. Ympäristöministeriön hallinnonalan tehtäviä hoidetaan aluehallinnossa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä aluehallintovirastoissa.

Lue lisää:


Regional information