Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Åtminstone ett genomsnittligt vårflöde kan väntas 

På grund av snösituationen kan man vänta sig åtminstone ett genomsnittligt vårflöde. Då vintern fortsätter långt in på våren, ökar det risken för snabb snösmältning och översvämningar. Hurdant väder det är då snön smälter är avgörande för översvämningarnas omfattning. På många ställen i landet har man mer snö än genomsnittet, t.o.m. dubbelt så mycket, och likadana översvämningar som i höstas är möjliga, om all snö smälter på en gång.

Under vårens lopp informerar närings-, trafik- och miljöcentralerna närmare om översvämningssituationen på sitt område. Finlands miljöcentral gör landsomfattande översvämningsprognoser.

Läs mera på finska:


Regional information