Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Nu får du det! Ansökan om gipsbehandling 2022 har öppnat i hela Finlands kustområde

Ansökan om gipsbehandling av åkrar öppnas idag 7.6.2022. Gipsbehandling kan sökas av alla jordbrukare som har åkrar lämpliga för behandling.

Gipsbehandling och tillhörande rådgivning kan sökas på adressen www.kipsinlevitys.fi (på svenska).

Kipsi-projektet, som samordnas av NTM-centralen i Egentliga Finland, utvidgades i vår till hela Finlands kustområde. Målet är att behandla sammanlagt cirka 150 000 hektar åkrar med gips för att minska belastningen av näringsämnen och fasta partiklar i vattendragen.

Gipsbehandlingen och gipsrådgivningen är både avgiftsfri och skattefri för jordbrukaren och påverkar inte jordbruksstöden. Gipsspridningen sköts av en entreprenör som NTM-centralen konkurrensutsätter. Ansökan om gipsbehandling och gipsrådgivning kommer att fortsätta även under de kommande åren.

Gipset som används i Kipsi-projektet kommer från Siilinjärvi. Gipset är en biprodukt och det är enligt undersökning rent och säkert att sprida ut på åkermarken. Det saltar, härdar eller försurar inte marken och dess effekt varar i cirka fem år.

Läs mer

Nu får du det! Ansökan om gipsbehandling 2022 har öppnat i hela Finlands kustområde, NTM-centralens meddelande 7.6.2022 (sttinfo.fi)