Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Nyt on aika tehdä ilmoitus kevään ruoppaustöistä (Uusimaa)

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti aikavälillä 1.9.–30.4. Natura-alueilla ja linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika on 1.10.–31.3.

Myös kesällä suoritettavista vesikasvillisuuden koneellisista niitoista kannattaa ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Pääsääntöisesti vesikasvillisuuden niitot tulee tehdä aikavälillä 15.7.–30.4. linnustolle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus suositellaan tekemään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköisellä ilmoituslomakkeella.

·        Ruoppaus- ja niittoilmoitusten sähköinen lomake

 

Lisätietoja:

·        Rannan ruoppaus

·        Vesikasvien poisto ja niitto

 

Rakennusmestari Juha Kuvaja, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 413

Ylitarkastaja Tomi Laukka, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 095

Ylitarkastaja Perttu Ottelin, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 442

 

 


Regional information