Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Det resultatinriktade pilotprojektet som siktade på sysselsättning och utbildning av unga har slutat med gott resultat

Inom de nationella tjänsterna "Unga i jobb!"  och "Unga framåt i arbetslivet!" fick unga under 30 hjälp med att hitta sysselsättning på öppna arbetsmarknaden, att avlägga sin första examen eller med att sysselsätta sig själva som företagare. Målet var att 10 000 unga skulle sysselsättas eller gå en utbildning.  

Försöket genomfördes under åren 2018–2019 genom ett nytt resultatinriktat tillvägagångssätt och resultaten var goda. Ungefär 9 000 unga gick med i tjänsten och ungefär 5 000 unga uppnådde målen. Förutom de mätbara resultaten inom tjänsten uppnådde många unga andra positiva resultat jämfört med utgångsläget, till exempel sysselsättning eller utbildning efter att tjänstens uppföljningstid hade upphört.

Tjänsterna "Unga i jobb!" och "Unga framåt i arbetslivet!" genomfördes inom 14 NTM-områden. Varje område valde en av tjänsterna eller tog i bruk båda tjänsterna enligt behov. Under processens gång presenterade serviceproducenterna tjänster för de unga, varefter de unga valde en serviceproducent som passade dem. Efter det här kartlades de ungas situation och arbetet inleddes på det vis som passade var och en. De serviceproducenter som genomförde tjänsterna valdes ut genom upphandling. 

Läs mera: