Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Nuorten opintopolut sisältävät vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja (Kaakkois-Suomi)

"Ohjausta jatko-opintoihin ja uravalintoihin on pääsääntöisesti hyvin saatavilla ja se vastaa nuorten tarpeisiin. Kuitenkin silloin, kun nuorella on vaikeuksia suunnan pohtimisessa ja valintojen tekemisessä, tukea tarvitaan enemmän, mutta sitä ei aina saa riittävästi." Tämä käy ilmi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) selvityksestä. Karvin arviointi koulutuksen nivelvaiheesta on erityisen ajankohtainen nyt, kun Suomessa valmistellaan oppivelvollisuuden laajentamista.

Nainen seisomassa ja takaa näkyy esitysaineisto, jota hän käy läpi. Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja - Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa -selvityksen julkistamistilaisuus pidettiin 31.1.2020 Helsingissä. Tilaisuudessa käytti ministerin puheenvuoron opetusministeri Li Andersson ja kommenttipuheenvuoroissa ääneen pääsi
- ainoana ELY-keskuksena - mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Seminaarissa päästiin tekemisen makuun myös työpajoissa, joten osallistujilla oli taatusti seminaarista kättä pidempää kotiin vietäväksi!

Yksilöohjaus toteutuu hyvin – silti osa jää ilman tarvitsemaansa tukea

Arviointitulosten mukaan valtaosa opiskelijoista oli saanut tarvit­semaansa henkilökohtaista ohjausta jatko-opintojen suunnitteluun perusopetuksen aikana. Ohjaus perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa on myös pääosin toimivaa – kokemukset kiusaamisesta ja oppimisen vaikeuksista kuitenkin hankaloittavat uravalintaa ja jatko-opintoihin kiinnittymistä, selvityksessä todetaan.

Perusopetuksessa kehittämistarpeita on kuitenkin ryhmämuotoisessa ohjauksessa ja vertaistuen hyödyntämisessä. Lisäksi digitalisaation mahdollisuuksia tulisi hyödyntää ohjauksessa systemaattisemmin niin perusopetuksessa, toisella asteella kuin nivelvaiheen koulutuksissakin. Nuoret tarvitsevat myös lisää tutustumismahdollisuuksia jatko-opintopaikkoihin.

Arviointiryhmä suositteleekin, että erilaisiin jatko-opintopaikkoihin liittyvää tietoa ja tutustumismahdollisuuksia lisätään. Lisäksi arviointiryhmä suosittelee, että ohjauksen eri muotoja kehitetään, kaikki opetuksen ja koulutuksen järjestäjät laativat ohjaussuunnitelman, keinoja kiusaamisen ehkäisyyn tehostetaan ja opiskelijoiden yhteisöllisyyttä vahvistetaan.
​​​​​​​
Tulokset pohjautuvat lähes 500 perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjän kyselyvastauksiin. Lisäksi tietoa kerättiin yhteensä yli 15 000 ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa ja nivelvaiheen koulutuksissa aloittaneelta opiskelijalta.

Kaakkois-Suomen alueellinen nivelvaiheyhteistyö – todellista verkostojen voimaa


Ryhmäkuva Etelä-Karjalan ELO-ihmisistä.
Etelä-Karjalan ELO-virtaa. Kuva: Marjaliisa Clack

31.1.2020 Finlandia-talolla järjestetyssä tilaisuudessa käytti kommenttipuheenvuoron mm. kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Hän toi näkökulmia alueellisesta nivelvaiheyhteistyöstä, jota on tehty verkostoimaisesti ja menestyksekkäästi Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

- On tärkeää, että alueelliseen verkostoyhteistyöhön luodaan nivelvaiheita, nuorten siirtymiä, tiedonsiirtoa ja alueellista kehittämistä entistä paremmin tukevia toimintamalleja. ELY-keskusten koordinoimien alueellisten elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien tavoitteena on edistää verkostoyhteistyön keinoin ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua, Ritva Kaikkonen kertoo.

Kaakkois-Suomen ELO-verkostot benchmarkkaavat kumppaneiden toimintaa ja osallistuvat valtakunnalliseen verkostoyhteistyöhön. -  Resepti Kaakkois-Suomen verkostoyhteistyön vaikuttavuuteen: usko, halu, osaaminen, toivo, ratkaisuhakuisuus, positiivisen psykologian vahvuusperusteisuus sekä ohjaus ja laaja-alaiset verkostot, systemaattinen yhteistyö ja ennakointitiedon hyödyntäminen, Ritva Kaikkonen toteaa.  Reseptillä käytännön toteutus on  toiminut todella hyvin, koska Kaakkois-Suomen ELO-verkostojen ohjauksen laatu on saanut arvion keskitasoa paremmasta laadusta.

Ryhmäkuva Kymenlaakson ELO-ihmisistä.
Kymenlaakson ELO-virtaa. Kuva: Marjaliisa Clack


Tutustu julkaisuun:
Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa (karvi.fi)

www.karvi.fi
 

- Minna Niukkanen