Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ungdomsarbetslösheten i Österbotten och Mellersta Österbotten (ELY-centralen i Österbotten)

Vid ELY-centralen i Österbotten har man gjort en översikt över ungdomsarbetslösheten i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

I översikten har de unga arbetslösa delats in i arbetslösa under 25 år och arbetslösa i åldern 25-29 år. Förutom utvecklingen av antalen och procentandelarna unga arbetslösa har man granskat ungdomsarbetslösheten enligt utbildningsbakgrund, de ungas flöde till mer än 3 månaders arbetslöshet, aktiveringsgraderna hos unga i arbets- och näringsbyråns servicelinjer, de ungas ställning på arbetsmarknaden enligt utbildningsbakgrund och också antalet arbetslösa unga som kommit från länder utanför EU.

Läs mer (pdf, 635 kB)


Regional information