Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

 

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka - att uppfylla ungdomsgarantin kräver nytänkande (ELY-centralen i Nyland)

Ungdomsgarantin trädde i kraft i början av året. Den erbjuder varje arbetslös under 25 år och varje nyutexaminerad arbetslös under 30 år en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats inom tre månader från anmälan som arbetslös. Utbildningsgarantin, som hör samman med ungdomsgarantin, garanterar en studieplats för var och en som just gått ut grundskolan. Kompetensprogrammet för unga vuxna, en del av ungdomsgarantin, ger personer under 30 år med enbart grundskoleutbildning en möjlighet att avlägga en yrkesexamen.

På evenemanget "Ungdomsgarantin - tillsammans kan vi" som ordnades av ELY-centralen i Nyland diskuterades ungdomsgarantins möjligheter och utmaningar. I evenemanget som ordnades i Helsingfors deltog representanter från bl.a. kommunerna i Nyland och Nylands arbets- och näringsbyrå samt ministeriernas sakkunniga.

 

På Nylands ELY-centrals område fanns i slutet av februari 7 220 arbetslösa arbetssökande under 25 år. Sedan februari i fjol har antalet arbetslösa under 25 år ökat med 1 603 personer, dvs. 29 procent. Arbetslösheten ökade särskilt bland dem som inte har något yrke.

Också antalet nyutexaminerade arbetslösa arbetssökande i åldern 25–29 år har ökat.

- Det vore lätt att skylla på den dåliga ekonomiska situationen eller de knappa resurserna. Men i stället ska vi hitta nya, effektivare sätt, sade direktör Petri Knaapinen (på bilden) från ELY-centralen i Nyland för att inspirera de närvarande.

Man konstaterade att det inte går att dra några slutsatser om ungdomsgarantins effekt efter en så kort tidsperiod, så det lönar sig inte att bli nedslagen på grund av de ökande arbetslöshetssiffrorna.

- Vi kan påverka saker, bara vi tar tag i dem, trodde Knaapinen.

Knaapinen påpekade att även om det just nu är det negativa som lyfts fram, så sker det också mycket bra på arbetsmarknaden. Han medgav dock att konjunkturerna inte står på vår sida, vi har en viss motvind.

- Vi behöver nytänkande och nya infallsvinklar.


Det är bra att bli förbryllad

Det kan finnas ännu mer unga arbetslösa än vad arbetskraftsstatistiken visar, för alla arbetslösa unga anmäler sig inte till arbets- och näringsbyråerna, konstaterade forskare Santtu Sundvall från ELY-centralen i Nyland när han presenterade arbetslöshetssiffrorna.

Konsultativa tjänstemannen Jaana Walldén (på bilden) från undervisnings- och kulturministeriets ungdomsenhet konstaterade att den ökande ungdomsarbetslösheten orsakar ett visst mått av förvirrning hos alla:

- Det är bra att bli förbryllad för då måste man tänka över sina egna koncept.

Många unga vet inte vilka tjänster den kan få och varifrån. Walldén misstänkte också att de högre arbetslöshetssiffrorna delvis kan förklaras av att ungdomarna fått information om ungdomsgarantin och anmält sig till arbets- och näringsbyrån i stora skaror.

Ungdomsgarantin kan inte skötas av någon ensam, det är fråga om ett samarbete mellan många olika instanser, myndigheterna, näringslivet, organisationer, ungdomar, betonade Walldén.

www.ungdomsgaranti.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bilder: Memmi Ojantola


Regional information