Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Handlingsanvisningar för ungdomsgarantin till regionala och lokala aktörer 

Genomförandet av ungdomsgarantin förutsätter nytt slags samarbete och engagemang av regionala och lokala aktörer. Genom att samarbeta kan man bäst stödja att ungdomarnas delaktighet ökar, deras kompetens utvecklas, att de utbildar sig och får sysselsättning och därigenom blir aktiva medlemmar i vårt samhälle. Det redan inledda sektorsövergripande samarbetet till exempel i samarbetsnätverk enligt ungdomslagen måste fortsättas och utvecklas.

Detta betonar arbetsminister Lauri Ihalainen, undervisningsminister Jukka Gustafsson, kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki, social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson samt förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen i följebrevet till handlingsanvisningarna för ungdomsgarantin som skickades till regionala och lokala aktörer. Handlingsanvisningarna utarbetades därför att flera olika aktörer har velat ha mer information om nuläget för ungdomsgarantin och de åtgärder som behövs för att göra verklighet av garantin.

Läs mera:

 


Regional information