Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Ungdomsgarantin förtjänar sin plats även i nästa regeringsprogram

Inom ungdomsgarantin, som är inskriven i regeringsprogram, prioriteras främjande av sysselsättningen samt utbildning och ungdomsarbete. I fortsättningen bör arbetet med ungdomsgarantin vara allt mer långsiktigt och förutseende och säkerställa förutom tillgången på tjänster även möjligheten till personlig vägledning. Resultat uppnås genom allt bättre samarbete mellan experter inom olika områden. Bland annat detta konstateras i slutrapporten från arbetsgruppen för ungdomsgarantin.

Det svåra ekonomiska läget har medfört att ungdomssysselsättningsmålen inte har kunnat uppnås så fort. Ungdomsarbetslösheten har dock varit ganska kortvarig. Unga har också fortsatt sin jobbsökning bättre än tidigare. Arbets- och näringsbyråerna har satsat på hänvisning till tjänster för unga. Antalet ungdomar som får arbets- och näringsservice har ökat tydligt i förhållande till andra grupper av arbetssökande. Tack vare ungdomsgarantin utförs uppsökande ungdomsarbete nu överallt i Finland.

Läs mera:

 

 


Regional information