Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ungdomsgarantikampanjen betonar vikten av att lyckas

Inom ungdomsgarantin startas 23.9.2013 en informationskampanj som är riktad till ungdomar, arbetsgivare och vuxna som arbetar med ungdomar. Kampanjens tema är att lyckas och en känsla av att ha lyckats. Målet för arbets- och näringsministeriets kampanj är förutom att öka kännedomen om ungdomsgarantin också att få olika aktörer att samverka allt bättre för de ungas väl.

Unga personer kan lyckas genom att ta vara på möjligheterna med ungdomsgarantin och få ett jobb eller en studieplats. Arbetsgivare uppmuntras genom kampanjen att erbjuda unga personer arbete och utnyttja verktygen inom ungdomsgarantin, såsom Sanssi-kortet och läroavtalsutbildning. När en ung person lyckas, är det också till fördel för arbetsgivaren. De som arbetar med ungdomar uppmanas att uppmuntra och stödja ungdomarna, att samarbeta med andra yrkesmänniskor och vuxna. Det är också viktigt att vuxna delar känslan av att ha lyckats med de unga personerna.

Läs mera:

 


Regional information