Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Nuorisofoorumin teemaryhmäläiset Kalarannassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

      


Kahvila Kalarannan toimintaa pyörittävät nuoret. Yrityksen kanssa yhteistyössä
nuorisotakuuta toteuttaa Rannikkopajan seinätön työpaja
.
 

Nuorisofoorumin teemaryhmät kokoontuivat Kotkassa 24.9.2015. Vaikka kahvila Kalarantaan pääsi osallistumaan pieni joukko Nuorisofoorumin toimijoista, oli Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija Timo Hakala tyytyväinen päivän antiin. - Päivä tarjosi ohjaustyön ja toiminnan tueksi tietoa mm. Aikalisä-toiminnasta sekä  sai aikaan keskustelua maahanmuuttajanuorten palveluista.

Kaakkois-Suomen Nuorisofoorumissa ovat mukana mm. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK), Kymen Yrittäjät, alueen kaupungit, osa oppilaitoksista, Puolustusvoimat, TE-palvelut  ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yhteisenä haasteena ja  painopistealueina ovat koulun ja työelämän yhteistyön lujittaminen, nuorten äänen kuuleminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy.  

24.9 .2014 pidetyn tapaamisen ensimmäisen puheenvuoron  käytti sosiaalikuraattori Riikka Sarapelto Karjalan Prikaatista, joka kertoi tilaisuudessa Aikalisä-toiminnasta. Aikalisä-toiminta tarjoaa tukea nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Tukipalvelu on tarkoitettu kutsuntaikäisille nuorille miehille ja varusmies- ja siviilipalvelusikäisille miehille ja naisille.

   
    Sosiaalikuraattori Riikka Sarapelto esittelee Aikalisä-toimintaa. Kaveria ei jätetä!

Maahanmuuttajanuoret asiakasraadissa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuuta koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyy nuorille maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen arviointi ja kehittäminen. Kokeilupaikkana on Monikulttuurikeskus Saaga Kouvolassa. Toiminta käynnistettiin kokeiluna alle 25-vuotiaiden, kurditaustaisten nuorten miesten ryhmällä.  - Maahanmuuttajanuorten asiakasraati -toiminta jatkuu edelleen kahdella nuorten naisten ryhmällä. Nyt syksyllä nuorilta naisilta saatua tietoa ja havaintoja verrataan kevään ryhmiin ja suunnitellaan miten asioita viedään eteenpäin. Maahanmuuttajanuorten asiakasraadin perusteella laaditut havainnot ja toimenpide-ehdotukset on välittetty myös työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttaminen -ryhmälle, Timo Hakala selvitti.

Konkreettisena esimerkkinä asiakasraatien toiminnasta tilaisuudessa kuultiin, kuinka keväällä maahanmuuttajanuorten asiakasraadissa nousi esille tarve peliasuista, jotta nuoret miehet pääsevät osallistumaan joukkueena jalkapalloturnauksiin. Nuorten ääntä kuunneltiin ja yhtenäiset peliasut saatiin hankituksi paikallisten yritysten avulla.

Toimet teemaryhmien kautta käytäntöön

Nuorisofoorumin teemaryhmien työskentely koetaan edelleen hyödyllisenä verkoston toiminnan ja tiedonvälityksen näkökulmista katsoen. - Asioita viedään omissa organisaatioissa eteenpäin ja teemaryhmien toiminnan kautta asioita voidaan viedä käytäntöön. Olemme yhteisen asian äärellä ja eri puolilta tulevaa tietoa ja osaamista voidaan jakaa, Timo Hakala kertoo.

Toiminta jatkuu edelleen helmikuussa 2015 järjestettävällä tapaamisella, jossa sovitaan askelmerkit ja toiminta vuodelle 2015.

Kuvat: Timo Hakala 


Regional information