Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralernas meddelandetjänst ändras 24.9.2020, gör om din beställning

NTM-centralerna övergår till att använda STT:s meddelandetjänst från 24.9.2020. Mediet kommer att få meddelanden automatiskt även i fortsättningen, men de andra som beställer meddelanden måste göra om deras beställning. Av dataskyddsskäl kan vi tyvärr inte överföra beställningarna direkt till den nya tjänsten.

I den nya tjänsten kan NTM-centralens meddelanden beställas endast enligt regionen, vilket betyder att kombinationen av regionen och ämnesordet inte går (till exempel miljömeddelanden av NTM-centralen i Nyland). Om du vill beställa meddelandena enligt ämnesordet, kan du göra en beställning på STT:s meddelandetjänstens webbsidor. Då får du meddelanden enligt det berörda ämnesordet för alla som använder tjänsten.

Beställning av meddelanden från den nya tjänsten:

Riksomfattande och flera regionala NTM-centralers gemensamma meddelanden

De regionala NTM-centralers meddelanden

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)