Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Cirka 216 000 nya jobb uppstod 2015

År 2015 uppstod det uppskattningsvis 216 000 nya jobb, vilket är 17 000 fler än året innan.  Antalet jobb som försvann översteg dock antalet nytillkomna jobb, och den totala sysselsättningen minskade med tio tusen år 2015.Tillkomsten av nya och förlusten av gamla arbetstillfällen utgör en del av reformen av de ekonomiska strukturerna samt produktivitetstillväxten. Tillkomsten av ett nytt jobb var orsaken till cirka 42 procent av rekryteringarna år 2015.

År 2015 uppstod nya jobb särskilt i tillväxtorienterade företag. Vid sådana företag varierade också antalet anställda mycket. På den offentliga sidan låg tyngdpunkten i rekryteringarna på ersättandet av den arbetskraft som lämnade arbetslivet. Relativt sett flest nya jobb uppstod inom informations- och kommunikationsbranschen samt inom byggandet; ur regional synvinkel flest i Egentliga Finland och Österbotten. Sysselsättningen har ökat mest inom hälsovårdstjänsterna, där det uppstod cirka 10 000 jobb.

Uppgifterna ovan framgår av arbets- och näringsministeriets analys av tillkomsten av nya jobb - Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2015  - som publicerades den 15 juni 2016.

Läs mera:


Regional information