Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Nelostie kuntoon Oulun ja Kemin välillä  - korjausvelan pysäyttämiseen panostetaan (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016 – 2020 on valmistunut. Suunnitelmassa on esitetty tienpidon ja liikenteen toimintalinjat suunnittelukaudella. Lisäksi suunnitelma sisältää kuluvan vuoden merkittävimmät työkohteet sekä osan tulevista investointihankkeista.

ELY-keskus panostaa suunnitelmakaudella korjausvelan pysäyttämiseen, tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaamiseen, pääteiden ylläpitoon, liikenneturvallisuuteen, liikenteen hallintaan ja joukkoliikenteen toimintakykyyn. Liikennejärjestelmää voidaan suunnitelmakaudella kehittää erityisesti hankkeilla, joille on myönnetty erillisrahoitusta (mm. korjausvelka- ja EAKR- rahoitus). Suunnitelmakaudella käynnistyy ELY-keskuksen toimialueella myös suuri kehittämishanke valtatie 4 välillä Oulu - Kemi. Lisäksi kaksi suurta kehittämishanketta, valtatien 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit sekä valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani-Vartius jatkuvat.


Regional information