Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Natura-aluetta merkittävästi heikentävä toimi vaatii ilmoituksen

Luonnonsuojelulakiin on lisätty Natura 2000 –verkoston heikentämiskielto, jota tehostaa 1.2.2015 alkaen käyttöön tuleva uusi ilmoitusmenettely. Ilmoitusvelvollisuus koskee Natura 2000 –alueella tai sen läheisyydessä suoritettavaa toimenpidettä, jos siitä saattaa seurata laissa kiellettyä lajien ja luontotyyppien merkittävää heikentymistä.

Uusi ilmoitusvelvollisuus koskee vain sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät edellytä viranomaisen lupaa tai ilmoittamista viranomaiselle jonkin muun lain perusteella. Kyse on siis yleensä varsin pienimuotoisista alueeseen kohdistuvista toimenpiteistä. Ilmoitus tehdään alueelliselle ELY-keskuskselle

Lisätietoja:

Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen tekemisestä sekä ilmoituslomake löytyy verkkosivulta:


Regional information